Skoči do osrednje vsebine

Predana listina o ratifikaciji Protokola h Konvenciji o varstvu pri obdelavi osebnih podatkov

Predsednica države dr. Nataša Pirc Musar je v imenu Slovenije deponirala listino o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov.
Predsednica dr. Nataša Pirc Musar z generalno sekretarko Sveta Evrope Marijo Pejčinović Burić, ki drži listino o ratifikaciji po predaji.

Foto: Candice Imbert/COE

1 / 2

Predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar je 20. junija 2023 v Strasbourgu,  generalni sekretarki Sveta Evrope Mariji Pejčinović Burić, predala listino o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (CETS No. 223).

Namen Protokola o spremembi konvencije je posodobiti in izboljšati Konvencijo (ETS št. 108) glede na nove izzive za varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov. Gre za edino obstoječo pravno zavezujočo mednarodno pogodbo na področju varstva posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov, ki obravnava izzive zasebnosti pri uporabi novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter krepi mehanizem konvencije za zagotavljanje njenega učinkovitega izvajanja.

Protokol zagotavlja trden in prilagodljiv pravni okvir za lažjo izmenjavo podatkov med državami pogodbenicami za zagotavljanje učinkovitih ukrepov pri uporabi osebnih podatkov. Slovenija je trenutno 26 država, ki je predala listine o ratifikaciji omenjenega Protokola in  s tem zaključila postopek uskladitve nacionalne zakonodaje, ki jo pred tem že izvedlo ministrstvo za pravosodje v okviru Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Za začetek veljave Protokola se zahteva 38 ratifikacij s strani držav pogodbenic.