Skoči do osrednje vsebine

Ministri EU za naravo so sprejeli splošni pristop Sveta EU o predlogu Uredbe o obnovi narave

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan se je udeležil Sveta EU (Svet) za okolje v Luksemburgu, ki še zadnjič poteka pod švedskim predsedovanjem. Ministri so potrdili splošni pristop o predlogu Uredbe o obnovi narave, s čimer je Svet za okolje dosegel skupno podlago za začetek pogajanj z Evropskim parlamentom.

Desno slovaški minister za okolje Milan Chrenko, v sredini minister Uroš Brežan, levo sodelovka slovaškega ministra
1 / 2

Ob robu Sveta se je na bilateralnih srečanjih pogovarjal z evropskim komisarjem Virginijusom Sinkievičiusom in češkim ministrskim kolegom Petrom Hladíkom. Z italijanskim ministrom Gilbertom Pichetto Fratinom je ob zaključku pogovorov podpisal pismo o nameri sodelovanja med državama za podporo ustanovitvi čezmejnega biosfernega območja Julijske Alpe. 

Uredba o obnovi narave vključuje predloge za izboljšanje in obnovo degradiranih oziroma poškodovanih kopenskih, obalnih, sladkovodnih, kmetijskih, morskih, gozdnih, pa tudi urbanih ekosistemov, s katerimi bi prispevali k trajni obnovi narave, doseganju ciljev EU na področju podnebnih sprememb in preprečevanju izgube biotske raznovrstnosti. Zakonodajni predlog prav tako sledi ciljem in zavezam evropskega zelenega dogovora in strategiji EU za biotsko raznovrstnost.  

Ambicija osnovnega predloga Evropske komisije se je v pogajanjih zmanjšala, vendar se še vedno predvideva, da države ugotovijo območja habitatnih tipov, potrebnih obnove, in opredelijo prednostne ukrepe obnove v svojih nacionalnih načrtih obnove. V okviru nacionalnega načrta obnove bo poskrbljeno, da se ta  obravnava enakovredno z ostalimi strateškimi načrti. Krovni cilj predloga uredbe ostaja enak, da se do leta 2030 pokrije vsaj 20 odstotkov kopenskih in morskih območij EU z ukrepi za obnovo, do leta 2050 pa se jih razširi na vse ekosisteme, ki jih je treba obnoviti.  

Minister Uroš Brežan je v razpravi poudaril: »Podpiramo predlog uredbe, saj se degradacija ekosistemov in izguba biotske raznovrstnosti nadaljujeta. Ekosistemi v dobrem stanju ohranjenosti prispevajo k blaženju podnebnih sprememb in pozitivno vplivajo na zdravje ljudi in gospodarstvo, vključno s turizmom in kmetijstvom. Zavedamo se, da Evropa nujno potrebuje obnovljive vire energije, vendar enako nujno potrebuje tudi delež obnovljene narave. Zato mora imeti narava pri načrtovanju razvoja in tehtanju vseh politik ustrezno mesto.«

Minister je izpostavil tudi primere dobrih praks: »V Sloveniji želimo pripravo nacionalnih načrtov graditi na podlagi izkušenj, ki jih imamo s pripravo nacionalnih programov upravljanja območij Natura 2000 in že izvedenih pozitivnih primerov uspešne obnove ekosistemov. Pri tem pa se zavedamo izzivov in zahtevnosti dobre komunikacije s ključnimi strokovnjaki, predstavniki sektorskih politik in deležniki.«  

Ob robu Sveta je minister opravil več bilateralnih srečanj

Evropskega komisarja za okolje, oceane in ribištvo Virginijusa Sinkievičiusa je povabil na decembrsko zasedanje pogodbenic Barcelonske konvencije o varstvu morskega okolja in obalnih območij Sredozemlja. Na zasedanju v Izoli bo Slovenija prevzela dveletno predsedovanje konvenciji. Komisarju je podrobneje predstavil izzive in specifike upravljanja velikih zveri v alpskem prostoru. Spregovorila pa sta tudi o upravljanju varovanih območij Natura 2000. 

Češki ministrer Petr Hladík je ministru Brežanu predstavil prioritete predsedovanja Višegrajski skupini (Češka, Slovaška, Madžarska in Poljska), ki ga Češka prevzema s 1. julijem.

Skupaj z italijanskim ministrom Gilbertom Pichetto Fratinom sta podpisala pismo o nameri za sodelovanje med državama glede ustanovitve čezmejnega biosfernega območja Julijske Alpe v okviru  Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (angleško The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO). Značilnosti območja bodo vzdrževanje ravnovesja med ljudmi in naravo, med biotsko pestrostjo in trajnostnim razvojem.