Skoči do osrednje vsebine

Delavnica o zagotavljanju zaščite finančnih interesov EU

Urad za okrevanje in odpornost je za predstavnike ministrstev, pristojnih za izvedbo ukrepov Načrta za okrevanje in odpornost in s tem zaščito finančnih interesov EU, priredil delavnico »Mehanizem za okrevanje in odpornost ter zaščita finančnih interesov Evropske unije«. Udeleženci delavnice so prisluhnili predstavnikom Evropskega javnega tožilstva in Uprave kriminalistične policije.

Sejna soba z mizami, za katerimi sedijo udeleženci izobraževanja
1 / 2

Predstavniki Urada za okrevanje in odpornost smo poudarili pomen sistema notranjih kontrol in drugih mehanizmov za zaščito finančnih interesov Evropske unije v okviru izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ki se financira s sredstvi evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Izpostavili smo pomen preprečevanja, odkrivanja in odpravljanja goljufij, korupcije in nasprotij interesov za učinkovito izvajanje NOO.

Glavne značilnosti na področju odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj s področja varovanja finančnih interesov Republike Slovenije in Evropske unije sta udeležencem predstavila Dragan Obolnar in Klavdija Škrabar z Uprave kriminalistične policije. Gosta sta predstavila pristojnosti, ki jih ima kriminalistična policija, ter kazniva dejanja, ki jih zaznavajo glede na podane prijave. Kot najbolj pogosto kaznivo dejanje, ki se pogosto pojavlja v kombinaciji z drugimi, je bila izpostavljena poneverba listin. Poudarek je bil tudi na sodelovanju med nacionalnimi organi.

Delegirana tožilca z Evropskega javnega tožilstva mag. Tanja Ferk Eler in Matej Oštir sta predstavila najpomembnejše značilnosti pregona kaznivih dejanj s področja varovanja finančnih interesov Republike Slovenije in Evropske unije. Izpostavila sta, da je delovanje Evropskega javnega tožilstva popolnoma neodvisno od organov držav članic. Opisala sta pristojnosti, ki jih imata pri svojem delu. Tudi tu je bil poudarek na sodelovanju z nacionalnimi organi.

V drugem delu dogodka so udeleženci dogodka nadaljevali z delom v skupinah. Vsaka skupina je analizirala resnične primere, s katerimi so bila predstavljena kazniva dejanja. Namen delavnic je bil, da se pogovori o načinih odzivanja, če/ko se zaposleni na organu pri delu sreča s podobno situacijo. Udeleženci so se strinjali, da je potrebno pravočasno zaznavanje in sodelovanje med vsemi deležniki.