Skoči do osrednje vsebine

111. zasedanje Mednarodne konference dela

V Ženevi je bilo med 5. in 16. junijem letos 111. zasedanje Mednarodne konference dela, ki se ga vsako leto udeležujejo članice Mednarodne organizacije dela (MOD) v tripartitni sestavi predstavnikov vlad ter organizacij delavcev in delodajalcev. Konferenca je po odborih in med plenarnimi zasedanji obravnavala ter sprejela pomembne odločitve, vključno s Priporočilom o kakovostnem vajeništvu.

Tudi letošnjega zasedanja se je udeležila slovenska delegacija v tripartitni sestavi vladnih predstavnikov ter predstavnikov socialnih partnerjev, ki je aktivno sodelovala pri delu odborov ter plenarnih zasedanjih konference. Delegacijo je vodil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, ki je med plenarnim zasedanjem konference podal govor na poročilo generalnega direktorja Mednarodnega urada za delo, in sicer na temo spodbujanja socialne pravičnosti.

Minister je v svojem govoru med drugim poudaril, da je spoštovanje človekovih pravic, vključno z delavskimi, v samem jedru uresničevanja socialne pravičnosti. Zavzel se je za zagotavljanje enakih možnosti in nediskriminacije ter za odločne ukrepe na vseh ravneh za izboljšanje položaja žensk in vseh skupin, ranljivih za diskriminacijo, vključno z osebami, ki pripadajo LGBTIQ+ skupnosti. Zagotavljanje dostojnega dela za vse mora ostati prioriteta v skupnih prizadevanjih za spodbujanje socialne pravičnosti, še posebej v času aktualnih sprememb v svetu dela, ki so posledica digitalizacije, tehnološkega napredka, podnebnih sprememb ter demografskih premikov. Vezano na to je poudaril pomen okrepljene delovnopravne zaščite in socialne varnosti ter njun razvoj, da bi mogli ustrezno nasloviti tudi nove izzive v svetu dela.

V nadaljevanju je navedel nekaj dosežkov Slovenije na tem področju, vključno s konstruktivnim in ambicioznim angažmajem naše države z ostalimi članicami Evropske unije pri pogajanju predloga direktive o izboljšanju delovnih pogojev pri platformnem delu.

Ob zaključku svojega nagovora je minister izrazil močno podporo Slovenije pobudi generalnega direktorja za vzpostavitev Globalne koalicije za socialno pravičnost. Še posebej v luči globalnih izzivov, kriz in velikih sprememb v svetu dela bo tesno sodelovanje MOD z drugimi mednarodnimi organizacijami, institucijami ter zainteresiranimi deležniki prispevalo k usklajenosti politik na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni ter k samemu cilju koalicije. MOD, ki jo zaznamujejo tripartizem, socialni dialog in normativni mandat, ostaja opolnomočena, da prevzame vodilno vlogo pri reševanju izzivov in priložnosti dostojnega dela v hitro spreminjajočem se svetu dela ter pri spodbujanju socialne pravičnosti za vse.

Konferenca je med dvotedenskim zasedanjem sprejela program in proračun za dveletno obdobje 2024–2025 ter resoluciji s pomembnimi zaključki v povezavi s pravičnim prehodom in delovnopravno zaščito. Tudi v luči številnih sprememb v svetu dela ter globalnih kriz predstavljajo Zaključki o drugi ponovni razpravi o delovnopravni zaščiti dragoceno vodilo za doseganje (bolj) vključujoče, ustrezne in učinkovite delovnopravne zaščite, in sicer na podlagi socialnega dialoga.

Vse odločitve letošnjega zasedanja konference (vsebina je v angleščini) bodo v prečiščeni različici kmalu dostopne na uradni spletni strani MOD. 

111. zasedanje Mednarodne konference dela

Minister Luka Mesec na 111. zasedanje Mednarodne konference dela

111. zasedanje Mednarodne konference dela