Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo pripravilo predlog omejevanja rasti cen oskrbnin v socialnovarstvenih zavodih

S 1. julijem 2023, ko prenehajo določbe aktualnega interventnega zakona, ki omejuje rast cen storitev v socialnovarstvenih zavodih, bodo ti primorani prenesti razliko pri usklajevanju cen storitev na uporabnice in uporabnike. Ministrstvo za solidarno prihodnost na pomoč pošilja nov interventni zakon.

Ministrstvo za solidarno prihodnost, pristojno za področje dolgotrajne oskrbe, je oblikovalo nov interventni zakon, s katerim odgovarja na problematiko rasti cen oskrbnin v socialnovarstvenih zavodih, tako da podaljšuje ukrep omejevanja cen do 1. januarja 2024. Predlog novega interventnega zakona je ministrstvo že posredovalo v medresorsko usklajevanje. 

Minister Simon Maljevac ob tem poudarja: “Prva naloga države je skrb za prebivalke in prebivalce. Zavedamo se izziva, ki ga dvig cen oskrbnin prinaša za denarnice oskrbovank in oskrbovancev ter njihovih svojcev. Vlada mora zato zagotoviti splošno dostopnost oskrbe, ki ne sme biti odvisna od finančnega položaja posameznic in posameznikov.” Po podatkih Skupnosti socialnih zavodov Slovenije je danes namreč manj kot polovica oskrbovank in oskrbovancev v socialnovarstvenih zavodih sama sposobna kriti stroške storitev; zanje bi podražitev zato predstavljala toliko večji izziv. 

Dolgoročna sistemska rešitev prihaja z Zakonom o dolgotrajni oskrbi

"Poudarjamo pa, da potrebujemo sistemsko rešitev, ne zgolj začasnih interventnih ukrepov. Prav to želi ministrstvo doseči z novim predlogom zakona o dolgotrajni oskrbi, v katerem je vključeno tudi financiranje storitev dolgotrajne oskrbe," pojasnjuje Maljevac. Če bo predlog zakona sprejet v obliki, kot ga predlaga Ministrstvo za solidarno prihodnost, bo za vse upravičence socialni del oskrbe po novem krit iz javnih sredstev. Zakon pa zagotavlja tako financiranje dodatnih stroškov dela za izvajalce storitev dolgotrajne oskrbe v instituciji (do konca leta 2025) kot tudi za izvajalce storitev dolgotrajne oskrbe na domu (do leta 2024). Predlog zakona je ministrstvo že pripravilo in uskladilo s predstavniki strokovne javnosti in civilne družbe, čaka še na končno uskladitev z Ministrstvom za finance.