Skoči do osrednje vsebine

Javna obravnava Uredbe o upravljanju mehanizma za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme

Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo smo pripravili osnutek Uredbe o upravljanju mehanizma za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme.

Ta je bil predložen v javno obravnavo na portalu  eDemokracija.  Osnutek uredbe je pripravljen na podlagi devetega odstavka 23.a člena Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki vlado zavezuje, da podrobneje uredi upravljanje mehanizma za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme in način uresničevanja pravice do izposoje računalniške opreme, vključno z določitvijo obdobja izposoje, ki ne sme biti krajše od šestih mesecev. Vlada z uredbo določi tudi količino in vrsto opreme, do katere so upravičene osebe iz prvega odstavka tega člena.

Novela zakona iz letošnjega leta je kot novost prinesla vzpostavitev mehanizma za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme, v okviru katerega bodo z zakonom določeni upravičenci imeli možnost izposoje računalniške opreme za določeno časovno obdobje. Mehanizem kot ukrep zmanjšuje digitalni razkorak, to je razkorak med posameznimi skupinami prebivalstva glede na možnosti posameznika in tudi dostopnost informacijsko komunikacijske tehnologije. Z mehanizmom bo upravljal Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Z osnutkom uredbe se podrobneje ureja upravljanje mehanizma, logistične in strokovno-tehnične naloge, ki jih lahko opravlja zunanji izvajalec, vrsta opreme, ki se lahko izposoja, časovno obdobje izposoje in pogoje podaljšanja, odškodnino v primeru, če upravičenec opreme ne vrne ali jo vrne poškodovano ter druge podrobnosti, ključne za nemoteno delovanje mehanizma.

Zainteresirani deležniki lahko podajo svoje predloge in pripombe na osnutek uredbe v 30 dneh od objave, to je do 19. julija 2023 na elektronski naslov gp.mdp@gov.si.