Skoči do osrednje vsebine

Subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev 2023/24

Objavljen je Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2023/24. Na razpis se je mogoče prijaviti do 15. 11. 2023.

Od 16. 6. 2023, je v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje objavljen Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2023/24.

Predmet razpisa je subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno službo, in v javnih zavodih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma v posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami kot javno službo.

Na razpis se je mogoče prijaviti do 15. 11. 2023. Nanj lahko kandidirajo strokovni delavci, ki so v študijskem letu 2023/24 vpisani v razpisu navedene študijske programe oziroma program za izpopolnjevanje.

Do subvencioniranja šolnine so v skladu z določili razpisa upravičeni strokovni delavci, ki za namen financiranja šolnine študijskega programa niso prejeli sredstev s strani pravne osebe oziroma šolnina iz teh sredstev ni financirana v celoti. Če je kandidat za namen financiranja šolnine študijskega programa prejel sredstva s strani pravne osebe, se v skladu z namenom razpisa subvencija šolnine zmanjša tako, da seštevek dodeljene subvencije in že prejetih sredstev od pravne osebe ne presega šolnine za študijski program.

Gradivo razpisa je dostopno na povezavi spodaj.