Skoči do osrednje vsebine

Prostor in 3R na temo krožnega gospodarstva v procesu samooskrbe z naravnimi viri

Danes je v okviru EU projekta LIFE IP RESTART potekalo strokovno posvetovanje Prostor in 3R (angleško reduce (zmanjšaj), reuse (ponovno uporabi), recycle (recikliraj) - 3R)) z okroglo mizo na temo krožnega gospodarstva v procesu samooskrbe deležnikov z naravnimi viri, dveh ključnih komponentah pri prehodu v nizkoogljično družbo.

Stojalo Re START projekta, kjer so napisani partnerji projekt in vrednost projekta
1 / 2

Okrogle mize se je udeležil Marko Maver, ki na Ministrstvu za naravne vire in prostor pokriva področje rudarstva. Med drugim je predstavil razloge za sprejem Zakona o interventnih ukrepih za preprečitev škodljivih posledic pri podaljšanju rudarskih pravic in koncesij ter druge predvidene zakonodajne ukrepe, ki jih na ministrstvu načrtujemo, vključno z Zakonom o Rudarstvu ter Zakonom o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje.

Omenil je tudi strukturo industrije v Sloveniji ter močan podjetniški duh in razumevanje krožnosti kot potenciala in poslovne priložnosti. Izpostavil je tudi prihajajočo Evropsko zakonodajo, predvsem predlog uredbe o vzpostavitvi okvirja za zagotavljanje zanesljive in trajnostne dobave kritičnih surovin ter večje samooskrbe. Slednja med drugim izpostavlja pomembnost vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije.