Skoči do osrednje vsebine

Pričetek projekta za digitalno izobraževanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju Digitrajni učitelj

Sporočilo za javnost: Na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje se je odvila predstavitev projekta, s katerim se bodo v prihodnjih letih digitalno usposabljali strokovni in vodstveni delavci v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je aprila 2022 sprejelo Akcijski načrt digitalnega izobraževanja 2021-2027 (ANDI), ki opredeljuje ključne ukrepe in področja za razvoj digitalnega izobraževanja v Sloveniji. Vizija akcijskega načrta je vzpostaviti robustno in učinkovito digitalno izobraževalno okolje, ki bo posameznike pripravilo na življenje in delovanje v digitalni in zeleni družbi, skladno z najbolj naprednimi državami na svetu.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je tako novembra 2022 objavilo javni razpis za krepitev digitalnih kompetenc, temeljnih vsebin računalništva in informatike, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Izbran je bil projekt Digitrajni učitelj, ki ga v imenu Skupnosti zavodov Konzorcija šolskih centrov in ostalih konzorcijskih institucij s področja vzgoje in izobraževanja vodi Založba Rokus Klett.  Ministrstvo s tem sledi tudi strateškim usmeritvam Evropske unije, ki spodbujajo digitalno preobrazbo, zeleni prehod, pametno, trajnostno in vključujočo rast.

»Digitalno izobraževanje pomeni ustvarjanje učnega okolja, ki omogoča smiselno, varno in interaktivno uporabo digitalne tehnologije. Cilj je dvigniti znanje in kompetence vseh udeležencev izobraževanja, s poudarkom na ustvarjalnosti in inovativnosti. To vključuje tudi izkoriščanje priložnosti, ki jih ponuja digitalna tehnologija, in obvladovanje izzivov, ki jih prinaša,« je v svojem uvodnem nagovoru ob predstavitvi projekta med drugim poudaril minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda.

»Cilj projekta je uspešno usposobiti najmanj 20 tisoč strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju. S tem bi zagotovili dvig digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj in finančne pismenosti«, je na novinarski konferenci izpostavil dr. Igor Pesek, vodja Službe za digitalizacijo izobraževanja, na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija v okviru Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija v okviru inštrumenta NextGenerationEU, Mehanizma za okrevanje in odpornost. Skupna višina razpoložljivih sredstev je do 17.576.000,00 evrov z vključenim DDV, od tega največ do 16.900.000,00 evrov evropskih sredstev.

»Digitalni in zeleni prehod sta stebra Mehanizma za okrevanje in odpornost, neposrednega odziva EU na pandemijo COVID-19. Cilj mehanizma je vzpostaviti trajnostne sisteme, ki bodo odporni na prihodnje krize in nepredvidljive okoliščine. Projekt, ki ga Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje predstavlja danes, bo po eni strani opolnomočil strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju na ključnih področjih za prehod v trajnostno družbo, hkrati pa neposredno omogočil prenos teh znanj na mlajše generacije«, je poudarila vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Jerneja Jug Jerše.

»Vzgojno-izobraževalni zavod prihodnosti mora zagotavljati reden strokovni razvoj osebja na vseh nivojih. Podane vsebine morajo biti ozaveščene, ponotranjene, izvajane in živete, ne le s strani vodstva, temveč tudi strokovnih delavcev. Spodbujanje kritičnega mišljenja, analitičnih sposobnosti ter pridobivanje praktičnih veščin mora postati ideja prihodnosti,« je na novinarski konferenci povedala vodja Skupnosti konzorcijev šolskih centrov pri projektu Digitrajni učitelj ga. Nives Počkar.

Na medijskem dogodku se je odvila tudi kratka vsebinska predstavitev projekta s strani Založbe Rokus Klett. Vodja projekta mag. Primož Zupan je povedal, da gre za ambiciozen projekt, ki pa je edinstven v naši regiji. »Projekt Digitrajni učitelj vidimo kot edinstveno priložnost, da skupaj z vsemi deležniki iz celotne vertikale izobraževalnega sistema pokažemo edinstven zgled dobre prakse za druge države. Opažamo, da se na takšen celovit pristop s povezovanjem digitalnih kompetenc, trajnostnih kompetenc in finančne pismenosti pri strokovnih in vodstvenih delavcih v izobraževanju tega izziva ni lotila nobena sosednja država. Naša posebnost je tudi ta, da bomo v projektu ponudili sinergije med vsemi tremi področji na tak način, da bomo podpirali trajnostne rešitve,« je med drugim poudaril Zupan.