Skoči do osrednje vsebine

Evropski finančni ministri o davku v digitalni dobi

Ministri in ministrice so v okviru zasedanja Sveta za ekonomske in finančne zadeve med drugim opravili razpravo o svežnju davka na dodano vrednost (DDV) v digitalni dobi in o svežnju ukrepov za naložbe malih vlagateljev. Minister Boštjančič se je ob tem udeležil tudi dveh letnih zasedanj in zasedanja Evroskupine, ki je praznovala 25. obletnico prvega zasedanja.

Ministri so si izmenjali mnenja o zakonodajnem svežnju o DDV v digitalni dobi, ki ga je Komisija predstavila decembra 2022 in ga sestavljajo trije predlogi. Predlog spremembe Direktive glede pravil DDV za digitalno dobo, predlog spremembe Direktive glede ureditev upravnega sodelovanja na področju DDV, potrebnih za digitalno dobo in predlog spremembe izvedbene uredbe glede zahtev za informacije za nekatere ureditve DDV. Slovenija podpira predloge, katerih glavni cilj je posodobitev obveznosti poročanja o DDV s standardizacijo informacij, povečanje vloge spletnih platform v pobiranju DDV in razširitev uporabe sistema Vse na enem mestu in sistema obrnjene davčne obveznosti ter uvedba enotne identifikacije za namene DDV v Uniji.

Evropska komisija je v Akcijskem načrtu za unijo kapitalskih trgov (angleško capital markets union - CMU) leta 2020 napovedala, da je eden izmed osnovnih ciljev varnejše dolgoročno vlaganje malih vlagateljev v Evropski uniji (EU). Namen svežnja ukrepov za naložbe malih vlagateljev je tako doseči ta cilj ter povečati zaupanje malih vlagateljev v kapitalske trge in njihovo udeležbo na kapitalskih trgih EU.

V okviru zasedanja so ministri opravili prvo razpravo o treh zakonodajnih predlogih za reformo fiskalnega okvira EU, ki jih je Komisija predložila aprila. Cilj predlogov je odprava pomanjkljivosti sedanjega okvira. Predlogi upoštevajo potrebo po znižanju močno povečanih ravni javnega dolga in pripravljajo EU na prihodnje izzive s podporo za oblikovanju zelenega, digitalnega, vključujočega in odpornega gospodarstva ter sočasno povečujejo konkurenčnost EU. Slovenija predloge pozdravlja, saj meni, da sedanja pravila ne ustrezajo novi realnosti.

Ministri so obravnavali tudi izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost ter potrdili spremenjen estonski načrt za okrevanje in odpornost.

V okviru Evropskega semestra je Komisija objavila spomladanski sveženj dokumentov, ministri pa so potrdili Poročilo Sveta o nacionalnih reformnih programih za leto 2023 in mnenja Sveta o posodobljenih konvergenčnih in programih stabilnosti.

Dan pred zasedanje Sveta za ekonomske in finančne zadeve se je minister Boštjančič udeležil zasedanja Evroskupine. Evroskupina je praznovala 25. obletnico prvega zasedanja leta 1998. Nadaljevali so z obravnavami makroekonomskega in fiskalnega razvoja v območju evra in o uvedbi digitalnega evra.

Minister Boštjančič se je udeležil tudi dve letnih zasedanj. Na Letnem zasedanju Sveta guvernerjev Evropske investicijske banke (EIB) so se seznanili z dejavnostmi banke v letu 2022, letnim poročilom revizijskega odbora za leto 2022 ter s poročilom upravnega odbora glede ocene postopka pregleda in ocenjevanja EIB. Prav tako so imenovali nove člane in namestnike v svetu direktorjev. Na Letnem zasedanju Sveta guvernerjev Evropskega mehanizma za stabilnost (ESM) pa so potrdili letno poročilo za finančno leto 2022 in se seznanili s ključnimi aktivnostmi ESM.