Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Jure Trbič se je srečal z načelnico in načelnikoma posavskih upravnih enot

Državni sekretar Ministrstva za javno upravo Jure Trbič in sodelavci nadaljujejo redna regijska srečanja z načelnicami in načelniki upravnih enot (UE). Namen srečanj je pogovor o odprtih zadevah, s katerimi se soočajo posamezne UE neposredno v lokalnih okoljih, izmenjava dobrih praks in izkušenj glede organizacije dela ter o optimizaciji poslovanja v upravnih enotah.

Prisotni stojijo v prostoru in se skupinsko fotografirajo.

Državni sekretar Trbič se je srečal z načelnico UE Brežice Alison Teodorovič, načelnikom UE Sevnica Francem Judežem in vršilcem dolžnosti načelnika UE Krško Jurijem Klakočarjem | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

V Posavju so se predstavniki ministrstva srečali z načelnikom UE Sevnica Francem Judežem. Sledil je obisk UE Krško, kjer je predstavnike ministrstva sprejel vršilec dolžnosti načelnika UE Krško Jurij Klakočar. V Krškem so si prisotni ogledali prostore UE ter izpostavili, da je eden izmed prioritetnih investicijskih načrtov Ministrstva za javno upravo v tem letu tudi sanacija prostorov UE Krško, ki se bo financirala s pomočjo evropskih sredstev. Uredilo pa se bo tudi premoženjsko pravno razmerje med Mestno občino Krško in Ministrstvom za javno upravo na način, da bodo vsi prostori v lasti Republike Slovenije. Regijski obisk se je zaključil na UE Brežice, ki jo vodi načelnica Alison Teodorovič, ki je hkrati tudi članica koordinacijske skupine za modernizacijo upravnega poslovanja upravnih enot, kjer koordinira posavsko območje upravnih enot, zato so se prisotni na srečanju dotaknili tudi te teme. Državni sekretar Jure Trbič predstavil aktivnosti resornih ministerstev, ki tečejo v smeri pohitritve postopkov in modernizacije upravnega poslovanja. Izpostavljene so bile dobre prakse medgeneracijskega prenosa znanj ter tudi predlogi izboljšav administrativnih postopkov, predvsem v luči odprave podvajanja dela. Kot primer dobrega sodelovanja z gospodarskim sektorjem je bila izpostavljena tudi Slovenska poslovna točka - SPOT, ki deluje na UE Brežice in letno obravnava več kot 1000 postopkov s področja podpore podjetništva.

Načelnica in oba načelnika sta poudarila odlično sodelovanje med posavskimi upravnimi enotami Dolenjske, Bele Krajine in Posavja, ki skupaj šteje 10 upravnih enot. Načelnice in načelniki se srečujejo vsak mesec, na srečanjih pa z izmenjavo delovnih izkušenj krepijo sodelovanje in učinkovitost dela upravnih enot, prav tako redno organizirajo regijska usposabljanja in izmenjave dobrih praks med zaposlenimi javnimi uslužbenci. Prav tako so se zbrani sogovorniki strinjali, da je izjemno pomembno tudi nadaljnje sodelovanje z ministrstvom ter obveščanje pristojnega resorja o izzivih, s katerimi se soočajo, predvsem kar se tiče starostne strukture zaposlenih. V UE Sevnica in UE Brežice je povprečna starost zaposlenih kar 51 let. Državni sekretar je ob tem navedel priložnost pridobitev novih zaposlenih na upravnih enotah tudi z možnostjo opravljanja študentske prakse ali pripravništva ter kasnejše redne zaposlitve.

Vse obiskane upravne enote so v letošnjem letu v reševanje v skladu z Zakonom o državni upravi prevzele zadeve na upravnem področju tujskih zadev iz upravnih enot Maribor in Ljubljana. Z medoddelčnim sodelovanjem jih že uspešno rešujejo, za kar se je državni sekretar tako načelnici in načelnikoma kot vsem zaposlenim zahvalil za njihov trud ter pozitivni pristop.

Državni sekretar Jure Trbič je predstavil tudi različna izobraževanja in usposabljanja v okviru Upravne akademije, saj je dodatno izobraževanje in opolnomočenje zaposlenih ključnega pomena za učinkovito poslovanje upravnih enot. Zbrani so se ob zaključku srečanja strinjali, da je treba način dela upravnih enot optimizirati na način, da bo to povečalo zadovoljstvo zaposlenih, istočasno pa se bo izboljšala kakovost in čas reševanja javnih storitev za prebivalce in gospodarske subjekte.