Skoči do osrednje vsebine

Ukinitev nivojskega prehoda čez železniško progo in izgradnja nove povezovalne ceste v Podčetrtku

V Podčetrtku je bila uradno predana namenu nova povezovalna cesta, ki je bila zgrajena zaradi ukinitve nivojskega prehoda čez železniško progo.

Direkcija za infrastrukturo pri vseh projektih na železniški in cestni infrastrukturi posveča posebno pozornost zagotavljanju višjega nivoja prometne varnosti, med katere sodijo tudi ureditve oziroma ukinitve nivojskih prehodov čez železniške proge.

Zaradi predvidene ukinitve nivojskega prehoda Podčetrtek 3 v km 42+176 čez regionalno progo državna meja–Imeno–Stranje, je bila zgrajena nova povezovalna cesta v dolžini 255 metrov. V sklopu del je bil zgrajen prepust ter zaščitena trasa plinovoda. Pogodbena vrednost del, ki so se zaključila v mesecu maju letošnjega leta, je znašala 346.566,57 evra. Direkcija za infrastrukturo je prispevala 345.496,87 evra, Občina Podčetrtek pa je financirala nakup zemljišč, izdelavo projektno-tehnične in investicijske dokumentacije, geodetske in notarske storitve ter pridobila gradbeno dovoljene za izgradnjo povezovalne ceste.

Direkcija za infrastrukturo stremi k temu, da se število nivojskih prehodov čez železniške proge z leti zmanjšuje. Zato so bili prav tako na območju Savinjske regije, v občini Šmarje pri Jelšah, na regionalni železniški progi št. 32 državna meja–Rogatec–Grobelno ukinjeni nivojski prehodi Mestinje 2, Mestinje 4, Mestinje 6, Mestinje 7, Stranje 1 in Stranje 3. Nivojska prehoda Mestinje 1 in Mestinje 5 pa sta bila ukinjena za prehod vozil, za prehod pešcev je bila postavljena labirint ograja. Na regionalni železniški progi št. 33 državna meja–Imeno–Stranje pa je bil obnovljen nivojski prehod Stranje 2. Z ukinitvijo nivojskih prehodov je bilo zgrajenih 2000 metrov povezovalnih cest.

Povezovalna cesta v Podčetrtku

Povezovalna cesta v Podčetrtku | Avtor: Direkcija za infrastrukturo

1 / 2