Skoči do osrednje vsebine

Obeležujemo prvi evropski dan paliativne oskrbe

V okviru Evropskega združenja za paliativno oskrbo 15. junija 2023 pod geslom »En glas, ena vizija« prvikrat obeležujemo evropski dan paliativne oskrbe s ciljem javnost ozaveščati o pomenu paliativne oskrbe in o potrebi po njeni večji dostopnosti storitev.

Paliativna oskrba je namenjena ljudem vseh starosti (od paliativne oskrbe pred rojstvom do starosti) in je pomembna pri vseh neozdravljivih boleznih v vseh fazah, ne le ob koncu življenja. Paliativno oskrbo v idealnem primeru zagotavlja interdisciplinarni tim, njen cilj pa je ohraniti ali izboljšati kakovost življenja ljudi.

Po podatkih Evropskega združenja za paliativno oskrbo (angleško EAPC) naj bi vsako leto 4,4 milijona ljudi potrebovalo paliativno oskrbo. S staranjem prebivalstva in povečevanjem bremena nenalezljivih bolezni se bo potreba po paliativni oskrbi povečevala. Svetovna zdravstvena organizacija je leta 2014 navedla, da je paliativna oskrba moralni imperativ zdravstvenih sistemov in da jo je treba vključiti v vse ravni zdravstvenega varstva kot del univerzalnega zdravstvenega varstva.

Po Evropi so velike razlike pri zagotavljanju, kakovosti in vključevanju paliativne oskrbe v zdravstvene storitve. Ugotovitve kažejo, da v številnih evropskih državah paliativna oskrba ni vključena v nacionalno politiko. Slovenija na tem področju sodi med uspešnejše države, saj Ministrstvo za zdravje aktivno podpira razvoj slovenske paliativne oskrbe, ki je zapisan in utemeljen v Državnem programu razvoja paliativne oskrbe. Poleg zagotavljanja osnovne paliativne oskrbe je pomemben poudarek tudi na razvoju specialistične paliativne oskrbe, ki je namenjena bolnikom z najbolj kompleksnimi  simptomi bolezni.

V lanskem letu smo v Sloveniji za projekt »Krepitev paliativnih mobilnih timov«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija v okviru Ministrstva za zdravje in Evropska unija v okviru inštrumenta »NextGenerationEU«, Mehanizma za okrevanje in odpornost,  pridobili sredstva za opreme mobilnih paliativnih enot. Te v domače okolje bolnika prinašajo možnost najbolj zahtevne bolnišnične oskrbe in omogočajo bolniku, da ostaja doma med svojimi bližnjimi. Ponosni smo, da smo v organizaciji Ministrstva za zdravje ob podpori Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in delovne skupine strokovnjakov uspeli pred kratkim zaključiti prvi krog usposabljanja štirih slovenskih mobilnih paliativnih enot. V nadaljevanju projekta pričakujemo ustanovitev novih enot, ki bodo postopoma pokrile vse dele Slovenije.

Prvi evropski dan paliativne oskrbe bo obeležil tudi 18. evropski kongres paliativne oskrbe v Rotterdamu (od 15. – 17. junija). Z Ministrstva za zdravje se ga bo udeležila državna koordinatorica razvoja paliativne oskrbe dr. Mateja Lopuh, ki bo sodelovala tudi pri načrtovanju paliativne oskrbe za depriviligirane skupine prebivalstva.