Skoči do osrednje vsebine

15. junij - svetovni dan boja proti nasilju nad starejšimi

Po zadnjih podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (World Health Organization - WHO) je v zadnjem letu približno ena od šestih oseb, starih 60 let ali več, doživela eno od oblik nasilja v skupnosti. Starejši po podatkih WHO najpogosteje doživljajo psihično nasilje, ekonomsko nasilje in zanemarjanje, v nekoliko manjšem obsegu pa tudi fizično in spolno nasilje.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se zavedamo, da je nasilje nad starejšimi kompleksno in sega na različna področja, ključno pa je, da ga rešujemo skupaj in celovito. Potrebno je sistematično, kontinuirano ter ciljno usmerjeno ozaveščanje javnosti o problematiki nasilja nad starejšimi, hkrati pa izpostavljamo, da je opozarjanje na nasilje in preprečevanje nasilja nad starejšimi skupna odgovornost celotne družbe, tako države, institucij, strokovnjakov in strokovnjakinj ter nevladnih organizacij kot tudi vsake posameznice in posameznika. Le s sodelovanjem lahko ustrezno preprečujemo nasilje nad starejšimi in zaščitimo žrtve.

Starejši so izjemno ranljivi, saj so v večji meri socialno izključeni, zaradi svoje starosti so pogosto odvisni od drugih, imajo več zdravstvenih težav, slabše kognitivne sposobnosti in nizek dohodek. Nasilje nad starejšimi, tako v okviru družine kot v okviru institucij, se je v obdobju epidemije covida-19 še povečalo.

Nasilje nad starejšimi je kršenje človekovih pravic in ga je treba v največji možni meri preprečevati, hkrati pa moramo žrtve nasilja ustrezno zaščititi. Center za socialno delo (CSD), če je seznanjen s primerom nasilja, izvede vse potrebno za zaščito žrtve in ji v okviru svojih pristojnosti nudi različne oblike pomoči in storitev, glede na stopnjo njene ogroženosti in njene potrebe. Pri obravnavi nasilja v družini CSD deluje z namenom povečanja varnosti žrtve nasilja (odprava neposredne ogroženosti), preprečevanja novega nasilja (skrb za žrtvino dolgoročno varnost in odprava vzrokov oziroma okoliščin, v katerih prihaja do nasilja), motiviranja žrtve za vključitev v pomoč in sprejemanja ukrepov za zaščito pravic in koristi žrtve.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sofinancira tudi socialnovarstvene programe za starejše in programe za preprečevanje nasilja.