Skoči do osrednje vsebine

Kurikularni svet je na razširjeni javni seji razpravljal o skupnih ciljih izobraževalnih programov

13. junija 2023 se je na razširjeni seji sestal Kurikularni svet za spremljanje in usmerjanje prenove, pod vodstvom državne sekretarke na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Jasne Rojc.

Na sejo so bili poleg članov sveta povabljeni članice in člani delovne skupine za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033, Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, Strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje odraslih, Strokovne skupine za modernizacijo poklicnega in strokovnega izobraževanja ter predstavniki drugih ministrstev. Vse prisotne je nagovoril tudi minister dr. Darjo Felda.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo s skupino imenovanih strokovnjakov v okviru prenove programov vzgoje in izobraževanja pripravlja predlog dokumenta o skupnih ciljih izobraževalnih programov. Dokument bodo predmetne kurikularne komisije, ki bodo pripravile nove učne načrte vseh predmetov v osnovnošolskih in gimnazijskih programih ter kataloge znanja splošnoizobraževalnih predmetov v poklicnih in strokovnih srednješolskih programih uporabile kot vodilo za umeščanje skupnih ciljev v učne načrte oziroma kataloge znanja posameznih predmetov. Dokument je bil osrednja točka dnevnega reda razširjene seje. Osnutek dokumenta o skupnih ciljih izobraževalnih programov, o katerem je danes potekala razprava, prinaša pet področij skupnih ciljev, ki naslavljajo teme, veščine in kompetence, pomembne za sodobno splošno izobrazbo, ki niso stvar posameznega predmeta temveč izobraževalnega programa kot celote: digitalne kompetence; kultura, umetnost in državljanstvo; podjetnost; trajnostni razvoj; zdravje in dobrobit. Skupni cilji učnih načrtov in katalogov znanj se tako razlikujejo od zakonsko predpisanih ciljev osnovnošolskega in gimnazijskega izobraževanja. Nanašajo se predvsem na področja prečnih kompetenc in spretnosti, niso ozko disciplinarni in se kot inovacija kurikularnega načrtovanja v Sloveniji razvijajo z namenom usklajenega skupnega uresničevanja pri različnih predmetih. 

Na seji je potekala strokovna razprava o osnutku dokumenta o skupnih ciljih, kjer so prisotni izpostavljali vrsto vprašanj, izzivov in pobud, s pomočjo katerih bodo strokovnjaki pripravili končno različico in jo posredovali v odločanje Kurikularnemu svetu.