Skoči do osrednje vsebine

Preživnina je otrokova neodtujljiva pravica

Na ministrstvu smo v sodelovanju z Inštitutom Republike Slovenija za socialno varstvo pristopili k pripravi preživninskega kalkulatorja. Gre za orodje, ki bo končno postavilo standard, kaj pomeni dostojna preživnina za otroka. Preživnine se namreč v Sloveniji še vedno določajo zelo arbitrarno in prenizko – najnižja znaša zgolj 5,36 evra mesečno.

Preživninski kalkulator je v osnovi namenjen socialnim delavcem in sodnikom. Izhaja iz potreb otroka, ki naj predstavljajo osnovo, hkrati pa preverja tudi zmožnosti staršev. Za širšo javnost pa smo pripravili preprostejšo verzijo, ki izračuna zgolj osnovne potrebe otroka glede na starost. Naš cilj je omogočiti ločenim staršem lažje dogovarjanje glede preživljanja otrok.

Gre za spletno aplikacijo z opredeljenimi mesečnimi potrebami otroka, ki so opredeljene po posameznih kategorijah: hrana in pijača, obutev in oblačila, stanovanje, zdravstvo, komunikacije, rekreacija in kultura, izobraževanje, prevoz drugo. Orodje izhaja iz izračuna minimalnih življenjskih stroškov za otroka glede na starost otroka, ki temelji na indeksu cen življenjskih potrebščin z upoštevanjem stopnje rasti.

V naslednjem koraku načrtujemo pripravo preživninske lestvice in s tem ureditev standardov za določanje primernih višin preživnin za otroke tudi na ravni zakonodaje. S temi ukrepi zasledujemo največje koristi otrok.