Skoči do osrednje vsebine

10. slovenska konferenca o zdravljenju odvisnosti

Na jubilejni konferenci so strokovnjaki predstavili dogajanja na področju obravnave oseb, ki jemljejo droge, dosežke in potrebe bolnikov in strank ter programe zdravljenja in rehabilitacije, tudi možnosti zdravljenja z novimi oblikami zdravil pri zdravljenju hepatitisa C. V delu, posvečenem otrokom in mladostnikom, so bili prikazani preventivni programi in različne oblike nekemičnih zasvojenost.

Programi zdravljenja odvisnosti so eden od temeljnih in največjih programov, ki na tem področju delujejo v Sloveniji. Generalna direktorica Direktorata za javno zdravje Vesna Marinko je v uvodnem nagovoru konference pohvalila dobro delo stroke: »V program zdravljenja je vključenih več tisoč uporabnikov drog, njihovih svojcev in drugih bližnjih. Strokovni delavci, ki delujete v teh programih, s svojim znanjem in osebnim angažmajem, nekateri že več kot dvajset let, pomagate ljudem v stiski in pomembno vplivate tudi širše, na druge programe pomoči, na lokalno skupnost, politiko in raziskovanje«.

Ministrstvo za zdravje je pristojno za zakonodajo, politiko, koordinacijo resorjev in programov ter za sofinanciranje programov, ki delujejo na področju prepovedanih drog.

Vesna Marinko je spregovorila o dveh dokumentih, ki dajeta okvir in podlago tudi za delo stroke. »Resolucija o nacionalnem programu na področju prevedenih drog za obdobje od leta 2023 do 2030 je že v obravnavi v Državnem zboru. Dokument je že tretji po vrsti in posebej izpostavlja in poudarja tudi področje celovite obravnave in zdravljenja odvisnosti. Tokrat prvič Resolucija obravnava tudi druga področja, kot so na primer alkohol, prometna varnost ali problematika nekemičnih oziroma vedenjskih zasvojenosti. Z resolucijo jih želimo smiselno povezati z ukrepi in aktivnostmi, kjer bo to seveda možno, in eno od teh presečnih področij je gotovo preventiva, ki ji nameravamo v prihodnje nameniti še večjo pozornost«.   

Na ministrstvu bomo še naprej podpirali razvoj vseh kakovostnih programov, od zmanjševanja škode, do celovitega okrevanja. »Prepričani smo, da je naš sistem zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog dovolj kakovosten, celovit in dostopen za uporabnike. Glede na raznovrstnost problematike skupaj z izvajalci ugotavljamo, da so možne tudi nekatere izboljšave oziroma nadgradnja,« je povedala Marinkova. Ministrstvo v letošnjem letu tudi že izvaja nadzore nad centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, seveda s ciljem, da se delo teh centrov še izboljša in okrepi.

Resolucija se dotika tudi zasvojenosti med otroki in mladostniki, kar je zelo aktualna tema, obravnavana iz različnih zornih kotov. Dobro sodelovanje je Marinkova pohvalila z besedami: »Poleg pristopov zdravstvenega varstva sta zelo pomembna tudi prizadevanja Ministrstva za vzgojo in izobraževanja in Ministrstva za pravosodje, s katerima tesno sodelujemo pri vrsti aktivnosti« ter nadaljevala: »V Sloveniji vlada soglasje, da mora biti politika na področju drog, zlasti pristopi preprečevanja uporabe in zdravljenja, utemeljeni v znanosti, javnem zdravju in človekovih pravicah. K temu je treba dodati še prepričanje, ki se je uveljavilo tudi v Evropski uniji, da bi morala sodobna družba uporabnikom drog vselej najprej ponuditi zdravljenje in drugo pomoč, kar je vprašanje človekovih pravic in solidarnosti. Zagotoviti je treba torej tako varnost, dostojanstvo in strokovno obravnavo uporabnikov kot tudi varnost in dostojanstvo vseh zaposlenih v naših programih.«

V začetku tega leta je slovenska vlada že sprejela dopolnitve Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog z razvrstitvijo 70 snovi na Seznam prepovedanih drog. Marinkova je spregovorila o pereči situaciji: »Trenutno imamo že pripravljeno letošnjo novo dopolnitev Uredbe z vsaj 14 novimi psihoaktivni snovmi, saj se tudi v Sloveniji soočamo s posebnim izzivom: izredno hitrim pojavljanjem in diverzifikacijo novih psihoaktivnih snovi. V zadnjih štirih letih smo tako v državi na novo regulirali 270 novih psihoaktivnih novi (NPS), na seznamu je 536 snovi, kar predstavlja velik izziv ne samo za nas, temveč tudi za strokovnjake s področja preprečevanja in zdravljenja odvisnosti«.

»Ministrstvo za zdravje bo še naprej v okviru svojih pristojnosti in z dostopnimi mehanizmi skrbelo za usklajen, uravnotežen in celovit razvoj vseh področij zmanjševanja povpraševanja po drogah, kjer ima zdravljenje zelo pomembno mesto. Pri tem delu še posebej računamo na pomoč in sodelovanje vseh vas, strokovnih sodelavcev iz različnih institucij ter različnih sektorjev. Upam in želim, da bomo naše sodelovanje ne samo ohranili, temveč še naprej nadgrajevali,« je svoj nagovor ob otvoritvi konference zaključila Vesna Marinko in sodelujočim zaželela uspešno konferenco.

 

slika v dvorani s prisotnimi strokovnjaki s področja zasvojenosti
1 / 3