Skoči do osrednje vsebine

Za boljšo prihodnost starejših tudi z razpisi za nevladne organizacije

Posveta z naslovom Za boljšo prihodnost starejših in upokojencev, ki je danes potekal v Državnem zboru, se je v imenu Ministrstva za javno upravo udeležil tudi državni sekretar Jure Trbič.
udeleženci posveta sedijo v dvorani državnega zbora

Posveta Za boljšo prihodnost starejših in upokojencev se je udeležil tudi državni sekretar Jure Trbič | Avtor: Državni zbor / Matija Sušnik

1 / 3

Ministrstvo za javno upravo kot resorno pristojno za področje nevladnih organizacij nudi finančno podporo nevladnim organizacijam pri izvajanju njihovih projektov in programov. Prek Sklada za razvoj nevladnih organizacij sofinanciramo številne projekte, ki so namenjeni izboljšanju položaja starejših in upokojencev. Tako je bilo na primer prav področje dolgožive družbe posebej izpostavljeno v okviru javnega razpisa za digitalizacijo nevladnih in prostovoljskih organizacij, pa tudi v okviru razpisa za profesionalizacijo nevladnih organizacij. Državni sekretar Jure Trbič je v svojem nastopu tako izpostavil kar nekaj uspešnih projektov, ki smo jih oziroma jih še sofinanciramo, na primer: Mentor prostovoljstva, Digitalna univerza za tretje življenjsko obdobje, Medgeneracijska sinergija v digitalnem učnem okolju in kakovostno staranje, Podeželje prihodnosti, Sopotnik in še nekateri drugi.

Poleg tega je seveda pomembna tudi skrb za zagotavljanje dostopnosti javnih storitev, je poudaril Trbič, za vse kategorije prebivalstva, tudi ranljive skupine, invalide in starejše – tako na primer zaposleni iz upravnih enot po predhodnem dogovoru pridejo tudi na dom ali do varovancev v dom za starejše občane, ki storitve ne morejo osebno urediti na upravni enoti, skrbimo, da pri obnovi stavb, ki so v upravljanju Ministrstva za javno upravo, v čim večji možni meri poskrbimo tudi za lažjo dostopnost objektov (klančine, dvigala). Nenazadnje pa bodo tudi načrtovane spremembe plačnega in uslužbenskega sistema prinesle pravičnejše plačilo in boljše pogoje tudi za zaposlene, ki izvajajo nego in skrb starejših prebivalcev.