Skoči do osrednje vsebine

Za sofinanciranje športne infrastrukture namenjamo 10,9 milijona evrov

V Uradnem listu smo objavili Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2023. Z njim želimo zagotoviti kakovostno javno športno infrastrukturo za vse uporabnike in spodbujati učinkovito ravnanje z njo.

Osvetljen stadion Ljudski vrt ponoči

Stadion Ljudski vrt | Avtor: Pro Foto Studio

S sredstvi razpisa želimo tehnološko posodobiti obstoječe objekte in povečati kakovost ter število javno dostopnih zunanjih športnih površin v urbanem in naravnem okolju, v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023.

Razpis je razdeljen na dva sklopa, in sicer v okviru Sklopa A podpiramo investicije občin, ki so lastnice javnih večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic, v Sklopu B pa podpiramo občine, ki imajo v lasti zemljišča za posodobitev ali vzpostavitev novih javnih zunanjih športnih površin.

Skupno je na voljo 10.864.414 evrov sredstev za sofinanciranje investicij, pri čemer želimo z razpisom finančno podpreti približno 100 projektov, od tega 60 projektov v okviru Sklopa A in 40 projektov v okviru Sklopa B. Sofinanciranje se bo začelo po podpisu pogodb z izbranimi občinami, pri čemer bo izbrani prijavitelj upravičen do povračila upravičenih stroškov za obdobje od 1. januarja 2023 dalje.

Javni razpis je pomemben korak, a šele prvi korak pri izboljšanju športne infrastrukture v Sloveniji ter omogočanju kakovostnih športnih možnosti za vse prebivalce. V naslednjem letu lahko občine pričakujejo podoben razpis, za dvoletne investicije, vse to pa je del 150 milijonov evrov napovedanih investicij v slovensko športno infrastrukturo v naslednjih petih letih.

Razpisna dokumentacija bo tekom dneva objavljena med javnimi objavami Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.