Skoči do osrednje vsebine

Dvig minimalne plače zagotovil za 130 evrov višji regres

V teh dneh delodajalci delavkam in delavcem izplačuje regres za letni dopust. Vsak delavec v delovnem razmerju ima pravico do regresa najmanj v višini minimalne plače. Regres mora delodajalec delavcu izplačati do 1. julija.

Zaradi januarskega dviga minimalne plače se je dvignila tudi višina najnižjega regresa za leto 2023, iz 1.074,43 evra na 1.203,36 evra. Delavke in delavci bodo s tem prejeli 128,93 evra več.

Regres je lahko tudi višji, če je v kolektivni pogodbi ali o pogodbi o zaposlitvi določeno drugače. Regres je neobdavčen, kar pomeni, da je bruto izplačilo enako neto znesku na računu delavcev, vse do višine zadnje povprečne plače v Sloveniji.

Delodajalec mora regres delavcu izplačati najkasneje do 1. julija. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta. Če je delavec upravičen le do sorazmernega dela letnega dopusta, ker ni zaposlen celo koledarsko leto, ima posledično tudi pravico do sorazmernega dela regresa za letni dopust - 1/12 regresa za vsak mesec zaposlitve v koledarskem letu.

Če je delavec zaposlen s krajšim delovnim časom, ima prav tako pravico do sorazmernega dela regresa za letni dopust glede na trajanje delovnega časa (razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o materinskem, očetovskem in starševskem dopustu; v teh primerih ima pravico do celotnega regresa).