Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Krajčič na terenskem obisku Ptuja z okolico

Državni sekretar dr. Darij Krajčič se je danes odpravil na Ptuj, kjer je obiskal ptujski zavod Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS). Sledil je terenski ogled črpališča namakalnega sistema Gorišnica in sestanek z župani Ptujskega polja na temo namakanja. Ogledal si je tudi dve kmetiji, ki sta bili vpeti v projekt Evropskega inovativnega partnerstva (EIP) za namakanje.

Državi sekretar sedi za mizo in si ogleduje prezentacijo.

Državni sekretar dr. Darij Krajčič na sestanku z ptujsko enoto Kmetijsko, gozdarske, zbornice Slovenije. | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1 / 3

Svoj današnji obisk je državni sekretar dr. Darij Krajčič začel na Ptuju, kjer se je srečal z vodstvom Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj. Državnemu sekretarju so predstavili kmetijstvo v regiji in izzive, s katerimi se trenutno soočajo.

Sledil je ogled črpališča namakalnega sistema Gorišnica in sestanek z župani Ptujskega in Dravskega polja na temo namakanja. V občini Gorišnica ležijo namakalni sistemi Gorišnica – Moškanjci, Formin in Gajevci, ki lahko namakajo 1125 hektarjev kmetijskih površin. Občina Gorišnica je na področju namakanja primer dobre prakse, saj so z namakalnimi sistemi pokrite skoraj vse kmetijske površine. Župani so bili seznanjeni z umeritvami ministrstva, ki med najpomembnejše priorite daje tudi področje namakanja. Državni sekretar je ob tem poudaril, da je namakanje z različnimi intervencijami zelo ugodno podprto tudi v novem strateškem načrtu skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2028, in župane pozval, da skupaj z javno službo kmetijskega svetovanja in Skladom kmetijskih in gozdnih zemljiščih Republike Slovenije pristopijo k pripravi projektov namakanja, saj je namakanje eden izmed ključnih ukrepov na področju blaženja podnebnih sprememb. Pogoji v teh občinah so idealni, saj je vode za potrebe namakanja v Dravskem kanalu dovolj na razpolago.

V nadaljevanju so si z ogledali kmetiji Majerič in Pignar v občini Gorišnica. Kmetiji sodelujeta v projektu Evropskega inovativnega partnerstva (EIP) z naslovom Prilagoditev pridelave poljščin na klimatske spremembe in varovanje tal. Glavni cilj projekta je ugotoviti primerno rabo tal ob brežinah vodotokov, da bi izboljšali stanje biodiverzitete ob vodotokih in skušali preprečiti neželeno onesnaževanje vodotokov zaradi kmetijstva (erozija, izpiranje hranil, FFS,..). Poleg tega je cilj projekta tudi ugotoviti ekonomiko namakanja pri posameznih kmetijskih kulturah, kot so npr. lucerna. Projekt se je začel izvajali junija 2022, zaključil pa se bo junija leta 2025. Za izvedbo projekta je bilo odobrenih nekaj manj kot 250.000 evrov sredstev.

Svoj obisk so zaključili z ogledom projekta Integrirani projekt (IP) LIFE za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji. Ministrstvo za naravne vire in prostor je projekt začelo izvajati izvajati 5. 9. 2018, zaključilo pa se bo 31.12.2026. Temeljni namen projekta je, da v sodelovanju med različnimi sektorji in deležniki prispeva k izboljšanju upravljanja Nature 2000 v Sloveniji. V projektu poteka posodobitev Programa upravljanja Natura 2000 (PUN 2023-2028), priprava podlag za nacionalni sistem monitoringa ter krepitev sodelovanja med varstvom narave, gozdarstvom, kmetijstvom in upravljanjem voda. Ogledali so si lokacije izvajanja projekta v Ličenci pri Poljčanah ob reki Dravinji, na mokrih travnikih, kjer so kmetje v projekt vključeni s svojimi površinami na posebnih traviščnih habitatih in traviščnih habitatih metuljev.