Skoči do osrednje vsebine

Projektni program učenja odraslih je lahko zagon za vrnitev v šolo ali vstop v zaposlitev

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je 2. junija izdalo odločitev o podpori programu Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O+), ki se financira v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021-2027, in sicer iz Evropskega socialnega sklada+.

Za izvajanje programa bo skrbel Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, ki bo preko izbranih zunanjih izvajalcev programa PUM-O+, v naslednjih letih poskrbel za vključitev predvidoma 1.800 mladih, ki zaradi različnih ovir predčasno opustijo šolanje in se ne zaposlijo. 

Cilj programa je opolnomočiti mlade, stare od 15. do dopolnjenega 29. leta, ki so zaradi različnih razlogov opustili šolanje, za uspešno reintegracijo v družbo. S programom namreč mladim pomagamo pri vrnitvi v sistem izobraževanja ali na trg dela, ponuja pa tudi priložnost mladim, da spet najdejo pot razvoja, odkrijejo svoje talente, nadgradijo znanja in poiščejo pot iz začaranega kroga neuspeha.