Skoči do osrednje vsebine

Didaktičen film Varni in enaki ob poplavi, potresu in požaru v naravi

V projektu »Varni in enaki ob naravnih in drugih nesrečah« je bil izdelan didaktičen film Varni in enaki ob poplavi, potresu in požaru v naravi in tri krajše različice filma.

Namen filma je ozavestiti splošno javnost in sile zaščite, reševanja in pomoči o potrebah slepih in slabovidnih, gluhih, naglušnih in gluhoslepih ob naravnih in drugih nesrečah.

Vabljeni k ogledu filma Varni in enaki ob poplavi, potresu in požaru v naravi in krajših različic filmov: Varni in enaki ob poplavi, Varni in enaki ob potresu ter Varni in enaki ob požaru v naravi.

  • Projekt »Varni in enaki ob naravnih in drugih nesrečah« (angleško Safe and Equal in EMErgencies - SEE ME) je Uprava za zaščito in reševanje skupaj s projektnimi partnerji pridobila na razpisu Evropske komisije – Generalnega direktorata za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči (DG ECHO).