Skoči do osrednje vsebine

Aplikacija ‘Evropski indeks kakovosti zraka’ na voljo v slovenskem jeziku

Brezplačna aplikacija - European Air Quality Index - omogoča dostop do osveženih podatkov o kakovosti zraka v evropskih mestih. Vključuje napovedi kakovosti zraka ter zdravstvena priporočila.

Seznanite se lahko s podatki zadnjih dni, tednov ali let. Aplikacija omogoča primerjavo kakovosti zraka na izbranih postajah ter informacijo kdaj lahko pričakujete najboljšo kakovost zraka na nekem območju.

Evropski indeks kakovosti zraka temelji na urnih meritvah iz več kot 3500 postaj za spremljanje kakovosti zraka. Ponuja vpogled v kakovost zraka v posameznih državah, regijah in mestih. Izračunan je s kombinacijo podatkov, ki jih poročamo države članice Evropski agenciji z okolje, in napovedanih ravni kakovosti zraka, ki jih zagotavlja Copernicus Atmosphere Monitoring Service.

Aplikacija omogoča pregled do pet ključnih onesnaževal:

  • delci (PM10)
  • drobni delci (PM2,5)
  • ozon (O3)
  • dušikov dioksid (NO2)
  • žveplov dioksid (SO2)

Aplikacijo si lahko naložite z Android PlayStore ali Apple iOS.

Zaslonske slike. Prikazi: kakovosti zraka v Celju in Ljubljani; primerjave podatkov za Koper, Ljubljano, Celje; vira podatkov.

Zaslonske slike aplikacije | Avtor: Agencija za okolje