Skoči do osrednje vsebine

Zaključen prehod na nov informacijski sistem Centralne kazenske evidence

Ministrstvo za pravosodje je v tem tednu zaključilo s postopkom prehoda na nov informacijski sistem Centralne kazenske evidence, ki bo omogočil hitrejšo obdelavo zahtevkov in olajšal elektronsko poslovanje tako z (domačimi in tujimi) državnimi organi, kot z državljankami in državljani. Ključna novost je možnost izdaje potrdil o nekaznovanosti na elektronski naslov posameznika.

Nov informacijski sistem Centralne kazenske evidence bo omogočil varnejše poslovanje ene ključnih državnih evidenc in hitrejšo obdelavo zahtevkov ter olajšal elektronsko poslovanje. Ministrstvo namreč v okviru Centralne kazenske evidence beleži med 1500 in 2000 obdelanimi zahtevki na dnevni ravni, prav tako se dnevno vršijo številni vpisi dejstev, vezanih na pravnomočne obsodbe in izrečene sankcije zoper državljanke in državljane Republike Slovenije oziroma tujce, ki so bili obsojeni pred slovenskimi sodišči.

Zaradi zahtevne mreže integracij z različnimi drugimi informacijskimi sistemi (med drugim tudi eUprava) je v preteklih dneh prihajalo do počasnejšega obdelovanja zahtevkov oziroma izdajanja potrdil o (ne)kaznovanosti. Vsa potrdila bodo kljub temu izdelana in izdana še v tem tednu.

Ključna novost novega informacijskega sistema, ki zadeva poslovanje s prebivalstvom, je možnost izdaje potrdil o nekaznovanosti na elektronski naslov posameznika, kar je tudi najhitrejši način, da posameznik prejme izpisek, za katerega je zaprosil.

Izdajanje potrdil na elektronski naslov je omogočena pri elektronsko podpisanih vlogah, ki so oddane prek eUprava, ne pa tudi pri fizično podpisanih in poskeniranih vlogah, ki jih posamezniki posredujejo na elektronski naslov ministrstva gp.mp(at)gov.si. V slednjem primeru je namreč zaenkrat zaradi varstva osebnih podatkov in nižje stopnje zanesljivosti pri ugotavljanju upravičenosti do izdaje potrdila mogoče le-tega prejeti zgolj preko navadne pošte.

Če se pri obravnavi vloge izkaže, da je posameznik predhodno kaznovan, pa v vsakem primeru ministrstvo skladno s Pravilnikom o kazenskih evidencah takšno potrdilo vroči osebno (po Zakonu o upravnem postopku) ali pa v varni elektronski predal, če ga seveda stranka navede.

Tudi v prihodnje bo Ministrstvo za pravosodje s prenovitvijo pravnih podlag in optimizacijo poslovnih procesov stremelo k olajšanju poslovanja državljanov.