Skoči do osrednje vsebine

Dnevni informativni bilten Centra za obveščanje Republike Slovenije

Pomembnejši dogodki s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami dne 5. junija 2023.

Potresi

Ob 5.38 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic Urada za seizmologijo, Agencije RS za okolje, zabeležili potres magnitude 1,5 v bližini Litije, 22 km vzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Litije, Moravč in Kresnic. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Ob 10.57 so po podatkih Urada za seizmologijo Agencije RS za okolje seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,3 v bližini Litije, 22 km vzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Litije in okolice. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Poplave

Izpostava Kranj

Ob 9.05 je v Dovjah, občina Kranjska Gora, meteorna voda zamakala skozi streho stanovanjske hiše. Gasilci PGD Dovje in Mojstrana so streho prekrili s folijo in preprečili nadaljnje zamakanje.

Izpostava Ljubljana

Ob 9.28 je v naselju Velika Kostrevnica, občina Šmartno pri Litiji, meteorna voda zamakala v stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Kostrevnica so s ponjavo prekrili približno 25 kvadratnih metrov strehe.

Izpostava Maribor

Ob 10.06 je na Glavnem trgu v Mariboru meteorna voda zalila podhod. Gasilci JZ GB Maribor so izčrpali približno 500 litrov meteorne vode.

Ob 11.33 je na Sadjarski ulici v naselju Rače, občina Rače - Fram, meteorna voda ogrožala objekte, igrala in vrtove. Gasilci PGD Rače so izčrpali približno 40 kubičnih metrov meteorne vode.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 8.19 je v Pamečah, občina Slovenj Gradec, zaradi močnega naliva meteorna voda ogrožala stanovanjski hiši. Gasilci PGD Pameče so postavili protipoplavne vreče in s tem zavarovali hiši.

Plazovi

Izpostava Maribor

Ob 10.15 so na ulici V zavoju v Mariboru, gasilci JZ GB Maribor prekrili zemeljski plaz v velikosti približno 300 kvadratnih metrov. Nadaljnjo sanacijo bo prevzela Civilna zaščita Mestne občine Maribor.

Ob 11.19 so v naselju Osek v občini Sveta Trojica gasilci PGD Osek s folijo prekrili približno 100 kvadratnih metrov terena, kjer se je pojavil zemeljski plaz. Obveščen je bil občinski poveljnik CZ.

Ob 11.44 se je v naselju Šomat, občina Šentilj, premaknil že obstoječi zemeljski plaz ob stanovanjski hiši. Gasilci PGD Paloma - Sladki vrh so uredili odvodnjavanje in s folijo prekrili 100 kvadratnih metrov plazovitega območja.

Ob 13.49 se ja v naselju Sladki Vrh, občina Šentilj, pod cestiščem sprožil zemeljski plaz. Gasilci PGD Paloma - Sladki vrh so s folijo prekrili približno 15 kvadratnih metrov plazovitega območja in postavili protipoplavne vreče za preusmeritev toka vode.

Ob 15.57 so se na Vojaški cesti v Ceršaku, občina Šentilj, na že saniranem plazu ponovno pojavile razpoke v zemljini. Gasilci PGD Ceršak so nove razpoke prekrili s folijo.

Nesreče v cestnem prometu

Izpostava Brežice

Ob 18.46 je v Zabukovju, občina Sevnica, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj, nevtralizirali iztekle motorne tekočine, izvlekli vozilo in nudili pomoč poškodovanima osebama do prihoda reševalcev NMP. Slednji so ju odpeljali v SB Brežice.

Izpostava Koper

Ob 14.46 sta na Dolinski cesti v Kopru trčili osebni vozili. Gasilci JZ GB Koper so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih in nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP, ki so jo oskrbeli in prepeljali v SB Izola.

Ob 22.20 je v naselju Šared, občina Izola, osebno vozilo zaradi strmega in spolzkega vozišča zdrsnilo s ceste. Gasilci JZ GB Koper so na kraju dogodka vozilo stabilizirali in privezali, da se ne bi prevrnilo v jarek. Poškodovanih ni bilo.

Izpostava Maribor

Ob 15.26 se je na Cesti v Rogozo v Miklavžu na Dravskem polju voznik z osebnim vozilom zaletel v drevo. Gasilci GB Maribor so odklopili akumulator, nevtralizirali iztekle motorne tekočine ter nudili pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP, ti pa so jo odpeljali v UKC Maribor.

Izpostava Novo mesto

Ob 14.04 sta na cesti Črnomelj–Tribuče, občina Črnomelj, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj, odklopili akumulatorja, nevtralizirali razlite motorne tekočine ter pomagali reševalcem NMP ZD Črnomelj pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe. Slednji so jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 15.42 sta na cesti Metlika–Radovica pri naselju Slamna vas, občina Metlika, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih in pomagali pri oskrbi dveh ponesrečenih oseb, ki so ju reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Izpostava Postojna

Ob 13.42 so na avtocesti Postojna–Unec, občina Postojna, trčila tri osebna vozila. Gasilci PGD Postojna so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulatorje. Poškodovano osebo so reševalci NMP prepeljali v UKC Ljubljana.

Izpostava Ptuj

Ob 7.06 so v naselju Spuhlja, občina Ptuj, trčila dve osebni in tovorno vozilo. Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nevtralizirali razlite motorne tekočine in nudili pomoč reševalcem NMP Ptuj. Poškodovali sta se dve osebi.

Požari v objektih

Izpostava Trbovlje

Ob 3.22 je v naselju Dobovec, občina Trbovlje, gorela stanovanjska stavba. Gasilci PGD Trbovlje - mesto in Dobovec so pogasili požar in varovali sosednje objekte. Dežurni delavec Elektra Ljubljana je odklopil električno napajanje na objektu, na kraju je bila prisotna tudi policija. Gasilci PGD Dobovec so izvajali gasilko stražo.

Požari na prometnih sredstvih

Izpostava Ljubljana

Ob 18.10 je na parkirišču v Moskovski ulici v Ljubljani gorelo osebno vozilo. Gasilci GB Ljubljana in PGD Zadobrova - Sneberje - Novo Polje so pogasili požar. Vozilo je poškodovano.

Požari v naravi oziroma na prostem

Izpostava Novo mesto

Ob 10.45 je v naselju Stranje pri Škocjanu, občina Škocjan, gorel kup lesenih odpadkov in smeti. Požar so pogasili gasilci PGD Dobrava.

Požari v komunalnih in drugih zabojnikih

Izpostava Maribor

Ob 1.00 sta na Koprski ulici v Mariboru gorela zabojnika za odpadni papir in steklo. Požar so pogasili gasilci JZ GB Maribor.

Sproščanja nevarnih plinov

Izpostava Trbovlje

Ob 11.32 so na Ribniku v Trbovljah stanovalci zaznali vonj po plinu. Gasilci PGD Trbovlje mesto so z detektorjem locirali izvor plina, jeklenko, ki je puščala, odstranili iz objekta ter prezračili prostore. V času intervencije so bili stanovalci preventivno evakuirani na prosto.

Nesreče z nevarnimi snovmi

Izpostava Postojna

Ob 7.49 so v naselju Grahovo, občina Cerknica, gasilci PGD Cerknica skupaj z delavci Komunale Cerknica izvajali sanacijo potoka Grahovščica po izlitju gnojevke z dne 4.6.2023. Na kraju je bil tudi kmetijski inšpektor.

Najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev

Izpostava Nova Gorica

Ob 19.16 so na separaciji v Tolminu našli NUS. Pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije so na varno odstranili 2 italijanski topovski granati, eno kalibra 75 mm, mase 7 kg in drugo kalibra 65 mm, mase 4 kg ter nemško minometno granato kalibra 76 mm, mase 4,5 kg. Najdbe so iz obdobja 1. svetovne vojne.

Tehnična in druga pomoč

Izpostava Celje

Ob 13.49 se je na dovozni cesti pri Osnovni šoli Debro v Laškem razsul tovor. Gasilci PGD Laško so oprali dovozno cesto, dvorišče in parkirišče.

Izpostava Kranj

Ob 12.30 so v ulici Naselje Slavka Černeta v Kranjski Gori gasilci GARS Jesenice s tehničnim posegom odprli vrata in omogočili dostop reševalcem NMP do preminule osebe.

Ob 16.47 je v naselju Lesce, občina Radovljica, zaradi močnega deževja voda ogrožala poslovno-industrijske objekte. Gasilci PGD Lesce so prečrpali vodo iz jaška ponikalnice in preprečili poplavljanje.

Ob 17.24 je v naselju Studeno, občina Železniki, čez cesto padlo drevo. Gasilci PGD Železniki so drevo razžagali in odstranili s ceste.

Izpostava Ljubljana

Ob 12.43 je na Prušnikovi ulici v Ljubljani, iz stanovanja v večstanovanjskem objektu iztekala voda zaradi okvare na vodovodni napeljavi. Gasilci GB Ljubljana so ob navzočnosti policije s tehničnim posegom vstopili v stanovanje, zaprli glavni vodovodni ventil, izklopili elektriko in posesali izteklo vodo.

Ob 17.03 so na Sneberski cesti v Ljubljani gasilci GB Ljubljana s ponjavo prekrili približno 230 kvadratnih metrov velik objekt v gradbeni fazi, v katerega je zamakala voda.

Ob 19.11 so v Kotnikovi ulici v Ljubljani gasilci GB Ljubljana na podstrešju večstanovanjske hiše z notranje strani delno razkrili ostrešje, odmašili odtok ter preprečili nadaljnje zalivanje meteorne vode v objekt.

Izpostava Maribor

Ob 10.11 so v naselju Kaniža v občini Šentilj, gasilci PGD Šentilj so nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila.

Ob 15.39 se je v naselju Spodnje Vrtiče, občina Kungota, drevo podrlo na hlev. Gasilci PGD Zgornja Kungota so drevo razžagali in ga odstranili.

Izpostava Nova Gorica

Ob 17.08 so s ceste Anhovo–Kanal, občina Kanal, gasilci iz PGD Kanal odstranili nekaj podrtih dreves, ki so ovirala promet.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 15.18 so v Šentjanžu nad Dravčami, občina Vuzenica, gasilci PGD Vuzenica izkopali jarek v dolžini 30 metrov in s protipoplavnimi vrečami zavarovali gospodarski objekt pred vdorom meteorne vode.

Ob 15.15 so na Sv. Danijelu v občini Dravograd gasilci PGD Trbonje zaradi močnega naliva očistili nanos zemljine in peska z dvorišča gospodarskega poslopja.

Napoved za naslednje dni

Vremenska napoved za naslednje dni je dostopna na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje na linku:

Vir: http://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/fproduct/

Hidrološko stanje in napoved

Hidrološko stanje in napoved sta dostopna na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje na linku:

Vir: http://www.arso.gov.si/vode/napovedi/