Skoči do osrednje vsebine

6. seja sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov

Ministrica Irena Šinko se je danes udeležila 6. seje Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov. Člani sveta so se seznanili z izvedbo pomladnih promocijskih kampanj za loklano mleko in mlečne proizvode, lokalne jagode, z aktivnostmi za promocijo mesa »izbrana kakovost – Slovenija« v sektorju HORECA ter promocijo shem kakovosti.

Ministrica in generalna direktorica sedita in poslušata.

Ministrica Irena Šinko in generalna direktorica Direktorata za hrano in ribištvo Ana Le Marechal. | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1 / 2

Zasedanje so člani sveta odprli s pregledom obiska strani nasasuperhrana.si in z načrti prenove strani kot ključnega kanala komuniciranja v okviru promocije lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov. Sledil je pregled izvajanja pomladnega vala promocijske kampanje za mleko, ki je potekal med 10. marcem in 30. aprilom 2023 v skupni vrednosti 200.000 evrov. Nadalje so predstavniki ministrstva predstavili poročilo o izvedbi kampanje za slovenske jagode, ki je potekala med 15. in 26. majem 2023 na radio Aktual v vrednosti 25.000 evrov.  

Svet je še posebej pozdravil ministrsko promocijo mesa v HORECA sistemu, v okviru katere so bili izdelani in natisnjeni označevalci za restavracije in obrate za meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«, ki jih restavracije lahko prevzamejo na MKGP. Posneti so bili video spoti z deležniki, gostinci in ministrico ter izvedena predstavitev na spletnem dogodku za gostince.  

Nadalje se je svet seznanil z aktivnostmi na področju medijskega zakupa za promocijo govejega in perutninskega meso »izbrana kakovost«, v okviru katere je bil izveden medijski zakup zunanjih površin avtobusov in digitalnih zaslonov znotraj avtobusov, kar poteka od 20. 4. do 20. 11. 2023 v Ljubljani, Celju in Mariboru v skupni vrednosti zakupa 44.743,32 €. Poleg tega se je seznanil s postopkom zaključevanja javnega naročila in izbora izvajalca za medijski zakup za promocijo mesa za obdobje od 14. 6. do 20. 7. 2023.

Za jesen 2023 ministrstvo načrtuje promocijo in oglaševanje na POP TV v oddaji »Slovenija ima talent« za namen promocije mesa in mleka z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«, kar se bo predvajalo na POP TV med 15. 9. in 10. 11. 2023. Kampanja zajema promocijsko umeščanje in predvajanje TV spotov v vrednosti 91.000€ in je sofinancirana iz proračuna ter zbranih prispevkov sektorjev mleka in mesa po Zakonu o promociji kmetijskih in živilsakih proizvodov.

Na koncu se je svet seznanil s potekom drugega vala promocijske kampanje shem kakovosti: »zaščitena označba porekla«, »zaščitena geografska označba« in »zajamčena tradicionalna posebnost«, ki poteka med 1. 5. in 30. 6. 2023 v medijih. Vrednost javnega naročia je 142.436,00€.

Svet za promocijo je pozdravil doslej opravljeno delo ministrstva glede vseh komunikacijskih aktivnosti po zakonu o promociji.   

Več o Svetu za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov: 

Svet za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov v okviru Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov sestavljajo: Roman Žveglič (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KGZS) – predsednik sveta, Danilo Potokar (KGZS), dr. Tatjana Zagorc (Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij / GZS – ZKŽP), mag. Anita Jakuš, (GZS - ZKŽP), Toni Balažič (GZS - ZKŽP), Alenka Marjetič Žnider (Zadružna zveza Slovenije), Ana Le Marechal Kolar in Jožica Župec (obe Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano).