Skoči do osrednje vsebine

Trinajsta seja sveta za živinorejo

Ministrica Irena Šinko se je včeraj udeležila 13. seje Sveta za živinorejo. Na seji so člani Sveta potrdili spremembe petih rejskih programov, razpravljali o aktualnih tematikah na področju kmetijstva in o scenarijih za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v kmetijstvu.

Ministrica sedi za mizo in posluša zasedanje.

Ministrica Irena Šinko. | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1 / 2

Člani Sveta za živinorejo so se seznanili s spremembami petih rejskih programov, ki so jih pripravile rejske organizacije ter jih tudi potrdili. Gre za spremembe rejskih programov za naslednje pasme konj: islandski konj, haflinški konj, posavski konj, ljutomerski kasač in kasaški konj. Vsi rejski programi bodo še naprej vključeni tudi v STRP.

Člani so nadaljevali razpravo iz prejšnje seje Sveta glede scenarijev za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v kmetijstvu. Po obširni razpravi so se člani strinjali z vizijo Dolgoročne podnebne strategije za zmanjševanje toplogrednih plinov v kmetijstvu ob upoštevanju dejstva, da se populacija živali v oskrbi rejcev ohrani oziroma ne zmanjšuje.

Ministrica je v nadaljevanju pojasnila še aktualne vsebine na področju živinoreje. Ministrstvo pripravlja nov Zakona o živinoreji, katerega izhodišča bodo članom predstavljena na naslednji seji. Ministrica je v tem tednu gostila evropsko komisarko pristojno za zdravje in varnost hrane, ga. Stelo Kiriakides, s katero je potekal pogovor o dobrobiti živali in pripravi nove zakonodaje na tem področju. Ob koncu seje je potekala še razprava glede spremembe Zakona o zaščiti živali, ki je v zakonodajnem postopku v Državnem zboru. Ministrica je pojasnila, da je vlada na zakon pripravila stališče, in sicer zakon podpira ob upoštevanju določenih sprememb posameznih določb. Člani Sveta so ob tem izpostavili predvsem vprašanje ureditve zakola živali na pašniku, kaj bodo v praksi predstavljali t.i. pooblaščeni svetovalci za zaščito živali, opozorili so tudi na napade divjih zveri, ki v času paše postajajo vedno pogostejši in povzročajo ogromno škodo.

O Svetu za živinorejo: 

Svet za živinorejo je posvetovalno telo ministra, ustanovljeno na podlagi Zakona o živinoreji, sestavlja ga dvajset članov, ki so jih predlagale različne ustanove in rejske organizacije: prof. dr. Janko Mrkun (Veterinarska fakulteta), izr. prof. dr. Marija Klopčič, doc. dr. Špela Malovrh ter viš. pred. mag. Ajda Kermauner-Kavčič (Biotehniška fakulteta), doc. dr. Maksimiljan Brus (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede), dr. Jože Verbič in Peter Podgoršek (Kmetijski inštitut Slovenije), p.p. Tomo Wankmuller (Veterinarska zbornica), Danilo Potokar (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZS), mag. Andrej Kastelic (KGZS Kmetijsko gozdarski zavod – KGZ Novo Mesto), mag. Sašo Sever (KGZS KGZ Murska Sobota), doc. dr. Dušan Terčič (Biotehniška fakulteta, Rejsko društvo – RD - perutninarstvo), Anton Kukenberger (RD govedoreja), Primož Kokovica (RD konjereja), Alojz Varga (RD prašičereja), Roman Savšek (RD drobnica), dr. Peter Kozmus (RD čebelarstvo), mag. Miha Štular (KGZS KGZ Kranj-ribogojstvo), Klemen Brglez in Jana Tavčar (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)