Skoči do osrednje vsebine

Razvoj omrežja skrbnikov podatkov in opredelitev vloge za javni sektor

V sklopu projekta 'Razvoj omrežja skrbnikov podatkov ter opredelitev njihove vloge za slovenski javni sektor' organiziramo dve srečanji, namenjeni predstavnikom različnih organov slovenskega javnega sektorja, ki bodo prevzeli vlogo skrbnika podatkov v njihovi organizaciji.

dr. Miroslav Kranjc nagovarja navzoče

dr. Miroslav Kranjc

Uvodno srečanje, oziroma prva delavnica projekta, je potekala v decembru 2022, kjer smo z nekaterimi ključnimi deležniki javnega sektorja zbrali ideje in predloge, na podlagi katerih je ekipa Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) pripravila osnutek profila za vlogo skrbnika podatkov za slovenski javni sektor. Namen profila je prispevati k izboljšanju okolja za upravljanje podatkov v slovenskem javnem sektorju z opredelitvijo in pojasnitvijo vloge skrbnika podatkov.

Danes poteka druga delavnica, ki želi predstaviti osnutek profila skrbnika podatkov in dokončna opredelitev njegove vloge (namen, veščine, odgovornosti skrbnika podatkov in podobno). Posvetili se bomo tudi oblikovanju smernic za delovanje omrežja skrbnikov podatkov: poslanstvo, namen, cilji in način delovanja. Naslovili bomo tudi morebitne izzive, s katerimi bi se mreža skrbnikov podatkov lahko srečala pri svojem delu. Glede na to, da so podatki eden najpomembnejših elementov digitalne preobrazbe, je skrbništvo nad podatki ključno za njeno doseganje.

V poročilu OECD o digitalni upravi Slovenije za leto 2021 je Slovenija opredelila potrebo po bolj strateškem vodstvu in zmogljivostih za spodbujanje pristopov, ki temeljijo na podatkih, v javnem sektorju ter po dvigu potrebne ozaveščenosti in veščin med svojimi javnimi uslužbenci. Na podlagi spoznanj in političnih priporočil, predstavljenih v poročilu, je MDP začelo z vzpostavitvijo mreže skrbnikov podatkov.

Mreža bo pomagala okrepiti upravljanje podatkov v javnem sektorju in spodbujala medresorsko sodelovanje pri reševanju skupnih izzivov na tej poti. S projektom želimo vzpostaviti trdne temelje pri upravljanju podatkov v slovenskem javnem sektorju, poskrbeti za skrbništvo nad podatki – strateško upravljanje podatkovnih sredstev za zagotavljanje vrednosti – in dvigniti ozaveščenost ter veščine med javnimi uslužbenci.

Državni sekretar dr. Miroslav Kranjc je nagovoril navzoče z besedami, da je pomembno širiti ustrezno znanje in ozaveščati o tem, kako izvajati učinkovito upravljanje podatkov v javnem sektorju in Slovenija je na tem področju pristopila več kot le aktivno.

Praktični del delavnice se bo začel s predstavitvijo osnutka profila za vlogo skrbnika podatkov za slovenski javni sektor in njegovega obsega (npr. znanja in odgovornosti skrbnika podatkov). Na podlagi te predstavitve bodo udeleženci delavnice razdeljeni v skupine, v katerih bodo razpravljali o osnutku profila in predlagali področja za izboljšave ob upoštevanju konteksta slovenskega javnega sektorja.
Sledila bo razprava o vlogi skrbnika podatkov v razmerju z drugimi vlogami/funkcijami v JU (pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, osebe za informacije javnega značaja) in naslovitev izzivov delovanja vloge skrbnika podatkov, v smislu, da se naloge ne bodo prekrivale, ampak bo delovanje komplementarno.

Ott Velsberg, glavni pooblaščenec za podatke iz Estonije, je eden od osrednjih gostov delavnice. Udeleženci se bodo lahko seznanili z estonskimi izkušnjami na področju spodbujanja upravljanja podatkov v javnem sektorju. Sledi praktična delavnica, katere glavni namen je oblikovanje osnutka smernic za razvoj mreže skrbnikov podatkov. Razprava bo osredotočena na opredelitev namena in ciljev mreže.

Zadnja razprava delavnice se bo osredotočila na opredelitev strukture mreže, metod komuniciranja in izmenjave znanja ter drugih operativnih vidikov in predpogojev, ki so potrebni, da mreža deluje in prispeva k doseganju pričakovanih rezultatov.

Vodja projekta mag. Aleš Veršič verjame, da se bodo z vzpostavitvijo omrežja zgradili kakovostni temelji za razvoj sodobnega upravljanja s podatki.