Skoči do osrednje vsebine

Odziv Ministrstva za naravne vire in prostor na neresnične navedbe Franca Bogoviča

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) se je zaradi neresničnih navedb, ki jih je na svoji spletni strani glede Načrta upravljanja Nature 2000 za obdobje 2023-2028 objavil evropski poslanec Franc Bogovič, prisiljeno odzvati s točnimi podatki.

Evropski poslanec je objavil sporočilo za javnost »EU komisar Sinkevičius postavil trditve predstavnikov Ministrstva za naravne vire in prostor RS na laž«, v zvezi  z odgovorom  evropskega komisarja Sinkevičiusa glede upravljanja Nature 2000.

Poslanca je zanimalo, »ali res drži trditev Ministrstva za naravne vire in prostor RS, da je Evropska komisija (EK) od slovenske vlade zahtevala, da se 200 hektarjev obdelovalnih površin na Ljubljanskem barju spremeni v steljnike, z obrazložitvijo, da ta območja spadajo v okvir Natura 2000 za varstvo ptic in metuljev in da bo, če Vlada RS v tej zadevi ne bo ukrepala, to povzročilo zavrnitev nacionalnega strateškega načrta SKP ali vsaj njegovo odloženo potrditev.« In še »Da je ob javni razgrnitvi Uredbe o programu upravljanja Natura 2000 za obdobje 2023-2028 so predstavniki Ministrstva za naravne vire in prostor RS 16. 3. 2023 na okrogli mizi na Igu (v organizaciji Občine Ig in Kmečke zadruge Ig) izjavili, da so bile s strani EK podane zahteve, da se mora 200 hektarjev njivskih površin na Ljubljanskem barju spremeniti v steljnike. Prav tako se predstavniki tega ministrstva ves čas izgovarjajo na EK in izrecno trdijo, da EK zahteva, da se na Ljubljanskem barju zaokroži območje, na katerem bo vzpostavljen poseben režim rabe kmetijskih zemljišč, kar naj bi izhajalo tudi iz prilog Programa upravljanja območij Natura 2000.«

Ministrstvo za naravne vire in prostor to odločno zanika. To ne drži, saj je v predlogu uredbe, ki ga je Ministrstvo za naravne vire in prostor 6. marca 2023 posredovalo v seznanitev javnosti na portalu e-demokracija, je v 5. členu, ki določa predlog režima na delu območja Natura 2000 na Ljubljanskem barju, jasno navedeno “za doseganje ciljev programa upravljanja na travniških površinah”. Tudi v vsej komunikaciji predstavnikov Ministrstva za naravne vire in prostor z javnostjo je bilo pojasnjeno, da se predlog teh režimov nanaša samo na obstoječe trajne travnike. Trditev evropskega poslanca Bogoviča v vprašanju evropskemu Komisarju za okolje, oceane in ribištvo Sinkievičiusu, da so predstavniki Ministrstva za naravne vire in prostor 16. 3. 2023 na okrogli mizi na Igu (v organizaciji Občine Ig in Kmečke zadruge Ig) izjavili, da se mora 200 hektarjev njivskih površin na Ljubljanskem barju spremeniti v steljnike, je zato neresnična.

Torej gre samo za doseganje ciljev programa upravljanja na travniških površinah, ki se nanašajo na obstoječe trajne travnike, in nikakor ne za spremembo njivskih površin.