Skoči do osrednje vsebine

Minister Uroš Brežan na posvetu o izzivih trajnostnega razvoja zavarovanih območij

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan se je v Bohinju udeležil Posveta z naslovom Izzivi trajnostnega razvoja zavarovanih območij narave, kako jih nasloviti v praksi. Posvet poteka v sklopu slovenskega predsedovanja Alpski konvenciji in v okviru 17. Mednarodnega festivala alpskega cvetja.

Posvet smo skupaj soorganizirali Ministrstvo za naravne vire in prostor, Javni zavod Triglavski narodni park in Turizem Bohinj.

Minister je na posvetu poudaril, da je »v zadnjih letih je zaradi množičnega obiska zavarovanih območij nujno trajnostno upravljanje obiska, ki mora temeljiti na zmogljivosti območja z vidika ohranjanja narave, kot sprejemljivosti lokalnega okolja. Ohranjena narava v zavarovanih območjih je nepogrešljiva za dobrobit ljudi in zdrav planet, je zibelka biotske raznovrstnosti.«

Treba se je zavedati, da ekosistemi in habitati v dobrem stanju ohranjenosti pozitivno vplivajo na gospodarstvo, trajnost in odpornost, zdravje ljudi ter pomembno prispevajo k blaženju podnebnih sprememb. Predlog novega Programa upravljanja z območji Natura 2000 za obdobje 2022-2028 (PUN 2000) že naslavlja tako ohranjanje ugodnega stanja, izboljševanje neugodnega stanja, kot tudi obnovo ekosistemov.

Razvoj kmetijstva in turizma na zavarovanih območjih je kompleksna tematika, ki zahteva usklajevanje med različnimi interesi in ohranjanjem narave. Dobro ohranjena narava je temelj za razvoj ekološkega kmetovanja in trajnostnega turizma.

Tudi turizem v gorskem svetu mora postati vzor trajnosti. V gorskem svetu naj se uveljavi pravilo, da se obiskovalec povsem prilagaja naravi, zato naj se naravno okolje tu minimalno ureja za namen obiskovanja, obiskovalec pa se mora za obisk gorskega sveta ustrezno opremiti.

Ohranjena narava v zavarovanih območjih je nepogrešljiva za dobrobit ljudi in zdrav planet, je zibelka biotske raznovrstnosti. Kot taka nudi za človeštvo nujne ekosistemske storitve, naj gre za kakovostno pitno vodo in prehranske dobrine, ali uravnavanje mikroklime ter podnebja. Še več, predstavlja učinkovite ponore in izjemna skladišča ogljika, ključne blažilce negativnih učinkov ekstremnih podnebnih pojavov, kot sta suša in poplave.

Z upravljanjem zavarovanih območij skrbimo za narodovo dediščino. Zastavljamo in usmerjamo razvoj, ki izhaja iz na naravi temelječih rešitev. Tako zasnovan razvoj je celostno pozitiven in kot tak izjemnega pomena za reševanje globalnih izzivov, zlasti podnebno - biodiverzitetne in vodne krize. Ravno naravni parki so lahko žarišča novih vzorcev razvoja.

Minister je še poudaril, »da je treba iskati rešitve na področju kmetijstva, varstva narave in turizma, ki imajo kumulativne učinke na vseh treh politikah, tako da se bodo:

  • razvijale možnosti za poslovne storitve za lokalno okolje,
  • ustvarjale zanimive ponudbe za obiskovalce
  • ohranjala mirna območja za varstvo rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih življenjskih okolij."

Minister je še izpostavil: "verjamem, da je ohranjena narava in sobivanje človeka z njo osnovni predpogoj za obstoj in napredek človeške družbe. Če bomo razumeli pomen ohranjanja narave in njenih virov, tal, vode, zraka in nenazadnje prostora, potem bomo probleme globalnih razsežnosti, s katerimi se že danes srečujemo, lažje naslavljali in iskali ustrezne rešitve.«