Skoči do osrednje vsebine

Mednarodni dan otrok – žrtev nasilja

4. junija obeležujemo Mednarodni dan otrok – žrtev nasilja. Dan je posvečen vsem otrokom, ki so žrtve fizičnega, psihičnega ali spolnega nasilja.

Spodbujanje spoštovanja in uveljavljanja pravic otrok je ena ključnih prioritet dela v tem mandatu.

Pred dvema letoma je bil s široko podporo sprejet Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke, ki spreminja pristop pri obravnavi otrok, žrtev kaznivih dejanj, ki se znajdejo v sodnem postopku.

Ključna novost, ki jo uvaja Hiša za otroke, je multidisciplinarna in medinstitucionalna obravnava otrok, žrtev kaznivih dejanj po modelu Barnahus, ki prinaša usklajevanje sočasnih kazenskih postopkov in postopkov za zaščito otroka ter podporo otrokom, ki so žrtve ali priče nasilju, na enem mestu - v otroku prijaznem in varnem okolju.

Model Barnahus v ospredje postavlja otroka. Interesom in zaščiti otroka ter njegove družine oziroma skrbnikov so podrejene vse aktivnosti in odločitve v procesu obravnave. Pred, med in po zaslišanju otroci prejmejo krizno podporo, kar vključuje čustveno razbremenitev, opolnomočenje in pripravo na zaslišanje. Po zaslišanju pa se lahko otrok vključi v psihosocialno pomoč.  

Ključna vloga Hiše za otroke je pomagati pridobiti veljavne dokaze za sodne postopke, preko otrokovega razkritja, pri čemer zaslišanje ne poteka na sodišču.