Skoči do osrednje vsebine

Komisarka za zdravje in varno hrano podprla ministra za zdravje v prizadevanjih za izvedbo zdravstvene prenove

Minister za zdravje se je sestal z evropsko komisarko za zdravje in varno hrano Stello Kyriakides. Obravnavala sta aktualne teme s področja zdravja, med drugim je minister komisarko seznanil tudi s prenovo zdravstvenega sistema. Po dvostranskem srečanju sta z delegacijama obiskala še Onkološki inštitut Ljubljana.

Minister Bešič Loredan je komisarki Kyrikaides najprej predstavil aktivnosti na področju prenove zdravstvenega sistema. V Sloveniji je na področju zdravja namreč veliko izzivov, ki jih je treba ustrezno nasloviti, da bi zagotovili učinkovito izvajanje storitev, ki bodo kar najbolje služile našim državljanom.

Komisarko Kyrikaides, ki se je v svojem mandatu soočila tudi s pandemijo COVID-19, je zanimalo, kako Slovenija uresničuje svoje zaveze na področju boja proti raku. Minister za zdravje je komisarko obvestil, da Slovenija v celoti sledi usmeritvam Evropskega načrta za boj proti raku, prav tako pa tudi lani sprejetim Priporočilom Sveta o okrepitvi preprečevanja raka z zgodnjim odkrivanjem na podlagi novega pristopa Evropske unije (EU) k presejanju raka. Omenil je tudi aktivnosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in Onkološkega inštituta Ljubljana, ki aktivno, NIJZ kot vodilni partner, sodelujeta v tako imenovanih skupnih ukrepih, ki jih za uresničevanje Evropskega načrta za boj proti raku financira Evropska komisija.

Minister je komisarki predstavil tudi stališče do Predloga Uredbe o evropskem zdravstvenem podatkovnem prostoru (EHDS), ki ga v Sloveniji podpiramo, in jo informiral o nacionalnih aktivnostih na področju digitalizacije v zdravstvu. Povedal je, da se pripravlja predlog Zakona o zdravstvenem informacijskem sistemu, ki je prav tako eden od temeljev in ključnih predpisov za prenovo zdravstvenega sistema v Sloveniji, saj bo omogočil dostop do izvornih podatkov zdravstvenega sistema, na podlagi katerih bo možno sprejemati nadaljnje ustrezne in merljive ukrepe, ki jih prenova zdravstva predvideva. 

Sogovornika sta se dotaknila tudi novega predloga reforme evropske farmacevtske zakonodaje. Komisarka je izpostavila, da naj bi ta zakonodaja povečala razpoložljivost in cenovno dostopnost zdravil, podprla inovacije ter povečala konkurenčnost in privlačnost farmacevtske industrije EU, obenem pa spodbudila višje okoljske standarde. Komisarka je še omenila, da je Komisija poleg te reforme predlagala tudi priporočilo Sveta za okrepitev boja proti protimikrobni odpornosti. Minister Bešič Loredan je pohvalil komisarko za pripravo dolgo pričakovanega zakonodajnega svežnja o zdravilih in pri tem še posebej izpostavil "pristop, osredotočen na pacienta", ki se izvaja pri reviziji farmacevtske zakonodaje. Dodal je še, da zlasti podpiramo ukrepe v zvezi z večjo obveznostjo imetnika dovoljenja za promet in obveznostjo pravočasnega trženja in da smo še posebej hvaležni za zaščito malih trgov. »Zagotavljam vam, da bo Slovenija podprla tako zakonodajne predloge Komisije kot tudi predloge držav članic ter aktivno sodelovala pri pogajanjih o svežnju in njegovem izvajanju,« je zatrdil minister.

Komisarka in minister sta se dotaknila tudi področja duševnega zdravja. Kyriakides je napovedala, da bo Komisija naslednji teden objavila svoje sporočilo glede celovitega pristopa k duševnemu zdravju. Minister je izpostavil, da bi bilo treba pri obravnavi ukrepov upoštevati, da je duševno zdravje spodbujevalec zaposlovanja, produktivnosti in konkurenčnosti ter jamstvo za prenovo družb. Izpostavil je tudi, da je treba upoštevati načela o spoštovanju človekovih pravic in posebno pozornost nameniti ranljivim skupinam. Dodal je še, da je slovenska vlada področje duševnega zdravja uvrstila med svoje prioritete in leto 2023 razglasila za slovensko leto duševnega zdravja.

Ob koncu dvostranskega srečanje je komisarka povedala: »Po pandemiji COVID-19 smo postavili temelje za močno evropsko zdravstveno unijo, s katero bo EU bolje pripravljena na prihodnje nevarnosti za zdravje in bo vzpostavila močnejše zdravstvene sisteme, ki bodo zagotavljali boljšo oskrbo bolnikov po vsej EU. Uspeh tega dela je odvisen od sodelovanja in podpore držav članic. Podpiram prizadevanja Slovenije in ministra Bešiča Loredana pri prizadevanjih za učinkovitejše, trajnostno in visokokakovostno zdravstveno varstvo, pri čemer je pacient v središču zdravstvenega sistema. Solidarnost in sodelovanje sta ključna za naš uspeh.«

Po zaključenem dvostranskem srečanju si je komisarka v spremstvu ministra za zdravje ogledala še Onkološki inštitut Ljubljana, ki od januarja 2022 upravlja in vodi Državni program za obvladovanje raka.