Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev vozlišča CISE na Regionalni delavnici v Portorožu in Evropskem dnevu pomorstva v Brestu

Kot partner projekta CISE-ALERT, CISE's operationalization launch through A Long Endurance and Real live Test (v angleščini), je Uprava Republike Slovenije za pomorstvo v sodelovanju z Evropsko agencijo za pomorsko varnost (v angleščini) 11. maja 2023, v Portorožu organizirala CISE regionalno delavnico »CISE workshop for the Adriatic Sea region« (v angleščini). V preteklem tednu, 24. maja 2023 sta konzorcij CISE-ALERT in Evropska agencija za pomorsko varnost, v okviru Evropskega dneva pomorstva, v Brestu izpeljala delavnico »How CISE can strengthen the EU's maritime security« (v angleščini).

Vozlišče CISE - Common information sharing environment (v angleščini) je upravljano s strani Evropske agencije za pomorsko varnost. Prehod pri izmenjavi informacij pomorskega nadzora z uporabo infrastrukture CISW v operativno fazo nadzira Evropska komisija ter spodbuja sodelovanje vseh članic Evropske unije. Projekt CISE-ALERT je osredotočen na izboljšanje učinkovitosti, kakovosti, odzivnosti in koordinacije pomorskega nadzora v domeni pomorstva na območju Evropske unije. Uprava Republike Slovenije za pomorstvo je nacionalno CISE vozlišče vzpostavila v začetku leta 2023, kot partner v projektu si prizadeva identificirati pomanjkljivosti obstoječega CISE vozlišča in bo pristopila k procesu testiranja inovativnih CISE-ALERT storitev, ki predstavljajo inovativno orodje za nadzor pomorskega prometa na področju iskanja in reševanja,  v primerih onesnaženja, dostopnosti meteoroloških podatkov in prognoz ter uporabe hidrografskih podatkov.

V četrtek, 11. maja 2023 je Uprava Republike Slovenije za pomorstvo v sodelovanju z Evropsko agencijo za pomorsko varnost, v Portorožu organizirala CISE regionalno delavnico »CISE workshop fort he Adriatic Sea region« (v angleščini), katere so se z namenom širjenja CISE vozlišča udeležili predstavniki slovenskih, italijanskih in hrvaških organov vključenih v pomorski nadzor.

Cilj delavnice, je bil pristopiti k izdelavi prve CISE strategije za Jadransko morje. S pomočjo interaktivne vaje so bile identificirane največje nevarnosti v domeni pomorstva na območju Jadranskega morja ter posledično storitve in podatki, katerih izmenjava poteka ob posamezni nevarnosti. Uprava Republike Slovenije za pomorstvo je na delavnici predstavila aktualno stanje implementacije CISE vozlišča v Sloveniji. Delo na nacionalni ravni bo nadaljevala predvsem preko organov, ki delujejo na morju (Koordinacija služb na morju) in v okviru svojih pristojnosti na podlagi nacionalne in mednarodne zakonodaje, zagotavljajo usklajeno, povezano, racionalno in učinkovito delovanje ter izvajanje nalog za skupno reševanje problematike, povezane z morjem.

V petek, 12. maja 2023 so predstavniki Evropske agencije za pomorsko varnost in JRC (Joint Research Centre - Služba Evropske komisije za znanost in znanje) obiskali prostore Uprave Republike Slovenije za pomorstvo, si ogledali nadzorni center ter  opremo namenjeno nadzoru pomorskega prometa in reševanju. Projekt CISE-ALERT se izvaja v tesnem sodelovanju z Evropsko agencijo za pomorsko varnost, poznavanje delovnega okolja in informacijskih podpornih sistemov posameznih nacionalnih partnerjev je ključnega pomena za učinkovito načrtovanje nadaljnjih aktivnosti.

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo je v 24. maja, v Brestu aktivno sodelovala pri izvedbi delavnice »How CISE can strengthen the EU's maritime security« (v angleškem jeziku). Cilj delavnice je bilo predstaviti prihodnost CISE vozlišča in dodano vrednost projekta CISE-ALERT ob prehodu CISE iz tranzitne v operativno fazo. Govorci na delavnici so bili:

  • Iglika Yakova, predstavnica Evropske komisije, generalnega direktorata za morje,
  • Gianluca Luraschi, CISE projektni vodja pri Evropski agenciji za pomorsko varnost
  • Miran Bordon, vodja oddelka za razvoj in EU projekte, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
  • Armelle Sommier, vodja projekta CISE -ALERT pri Service Hydrographique et oceanographique de la marine (v francoskem jeziku).

Delavnico je moderiral g. Alexis Blum, Vodja EU projektov pri Francoskem sekretariatu za morje. Več kot 53 udeležencev je na delavnici sodelovalo v interaktivnem kvizu in zaključni diskusiji. Podrobnejši zapis si lahko preberete TUKAJ (v angleščini).

Projektu CISE-ALERT lahko sledite na socialnih medijih (Twitter: @CISE_ALERT, LinkedIn: project CISE-ALERT).