Skoči do osrednje vsebine

Objavljeno Letno poročilo kazalnikov kakovosti za leto 2022

Na Ministrstvu za zdravje želimo spremljati kazalnike kakovosti, ki se bodo nanašali na strukturo, proces in izid zdravljenja in katerih rezultati merjenja bodo osnova za čimprejšnje ukrepanje in izboljševanje kakovosti zdravstvenega varstva.

V letošnjem letu sta se na podlagi predlogov zdravstvenih izvajalcev Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (UNIKZ) - Sektor za sistem kakovosti in varnosti v zdravstvu in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) prvič dogovorila za predhodno, čimprejšnjo izdajo poročila o kazalnikih, o katerih izvajalci zdravstvene dejavnosti ministrstvu poročajo na kvartalno obdobje. Gre za kazalnike kakovosti v zdravstvu, ki so bili v veljavi od leta 2010.

Ker pa je večina izvajalcev pri večini kazalnikov že dosegla ciljne vrednosti, smo se na UNKIZ odločili za revidiranje kazalnikov, ki jih zdravstveni izvajalci poročajo na kvartalno obdobje. Seznam novih, obveznih kazalnikov kakovosti lahko najdete v prilogi 9 Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023. Tako so po 12-letnem obdobju sporočanja kazalnikov kakovosti v bolnišnicah dolžne poročati vrednosti kazalnikov kakovosti tudi vse druge ravni zdravstvene dejavnosti ter tudi koncesionarji. Metodološka navodila za kazalnike kakovosti 2023 (pdf, 1,7 KB) so objavljena na spletni strani ministrstva in UNKIZ-a.

Glavni namen merjenja kazalnikov kakovosti je izboljševanje kakovosti zdravstvenega varstva, zato je odgovornost vsakega zdravstvenega izvajalca, navedenega v analizah rezultatov tega poročila, da nam na UNKIZ sporoči izboljševalne ukrepe (skupaj z analiziranimi vzroki), ki so bili izvedeni pri kazalnikih kakovosti, katerih ciljne vrednosti v ustanovi niso bile dosežene.