Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za kulturo gostilo prvo skupno srečanje dialoških skupin

V torek je na Ministrstvu za kulturo potekala prva skupna seja skupin za trajni dialog s predstavniki javnih zavodov, nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi.

Udeleženci dialoških skupin, ki poslušajo ministrico

Srečanje treh dialoških skupin | Avtor: Arhiv Ministrstva za kulturo

Ministrstvo za kulturo pod vodstvom ministrice dr. Aste Vrečko je v prizadevanju po ponovni vzpostavitvi dialoga z deležniki v kulturi letos obudilo dialoške skupine. Poleg dialoških skupin za samozaposlene in druge delavce v kulturi ter nevladne organizacije je ministrstvo oblikovalo tudi dialoško skupino za javne zavode. Dialoške skupine z ministrstvom naslavljajo tako področne teme kot tudi izmenjujejo mnenja, predloge in smernice razvoja kulturnih politik, med drugim Novega nacionalnega programa za kulturo, prenovo krovnega zakona o kulturi in drugih. 

V torek, 31. maja so se na ministrstvu prvič skupaj sestali člani vseh treh dialoških skupin. Kot je v uvodnem pozdravu poudarila ministrica dr. Asta Vrečko, je bila obuditev skupin in trajnega dialoga zaveza koalicije že od samega začetka. Skupna srečanja na ministrstvu za kulturo vidimo kot naglaševanje vprašanj in različnih videnj rešitev, prav tako pa smo na ministrstvu veseli konstruktivnih predlogov za izboljšanje dela ministrstva na formalni ravni. 

Udeleženci srečanja so se osredotočili na tri točke, in sicer plačilno politiko oziroma zaposlovanje samozaposlenih v kulturi, prostorsko problematiko ter izboljšanje razpisnih mehanizmov. Člani dialoških skupin so se strinjali, da je zaposlovanje delavcev v kulturi kompleksnejša težava, saj se s težavami pri zaposlovanju srečujejo tudi v javnih zavodih in nevladnih organizacijah, pri čemer pa se vsi srečujejo tako s pomanjkanjem delovne sile (še posebej na področju deficitarnih poklicev) kot tudi izgorelostjo delavk in delavcev. Peter Baroš, svetovalec ministrice za kulturo, je poudaril, da se premiki na področju zaposlovanja v javnem sektorju odvijajo v sklopu skupnih pogajanj s sindikati javnega sektorja, ter da želi ministrstvo za kulturo posebno pozornost nameniti menjavi generacij s sistemi mentorstev in prvih zaposlitev skozi kohezijske projekte. Generalna direktorica Direktorata za razvoj kulturnih politik Tjaša Pureber je predstavila korake v smeri reševanja položaja samozaposlenih ter ostalih delavcev v kulturi z razširitvijo obstoječe kolektivne pogodbe, kar je v ospredju pogovorov med ministrstvom in sindikati kulturnega sektorja v zadnjih mesecih. 

Prav tako se vse tri skupine srečujejo s prostorskimi omejitvami. Marija Mojca Pungerčar, likovna umetnica in vodja dialoške skupine za samozaposlene v kulturi, je izpostavila težavo z neobstoječimi oziroma nedosegljivimi depoji, ki bi bili namenjeni samozaposlenim v kulturi. S podobnimi težavami se srečujejo tudi nevladne organizacije in javni zavodi. Direktorica Slovenskega etnografskega muzeja Natalija Polenec je zbranim predstavila njihov primer reševanja prostorskih težav, pri čemer je direktor Galerije Božidarja Jakca Goran Milovanović poudaril pomen primernega deponiranja. Predsednica društva Asociacija Inga Remeta je izpostavila tudi težavo pri upravljanju javnih prostorov pod okriljem nevladnih organizacij, saj morajo nevladne organizacije namenjati programska sredstva za neposredna vzdrževanja prostorov oziroma tekoče stroške. 

Predstavniki dialoških skupin in ministrstva so se strinjali, da je potrebno pred novimi objavami razpisov narediti dodatni pregled ter v dialogu z njimi tudi preveriti nekatere usmeritve. 

Nova skupna seja vseh treh dialoških skupin bo predvidoma jeseni, v vmesnem času pa bodo z delom dialoške skupine nadaljevale ločeno.