Skoči do osrednje vsebine

Uspešno črpanje iz treh evropskih skladov s področja notranjih zadev

V Hiši Evropske unije je potekal dogodek ob potrditvi izvedbenih programov treh skladov Evropske unije s področja notranjih zadev v obdobju 2021–2027 v Sloveniji.

Skupinska slika petih glavnih gostov: Kern, Jug Jerše, Heferle, Štrukelj in Ciperle. Stojijo pred modrim zaslonom.

Vodja Službe za evropska sredstva Erik Kern, vodja PEK v Sloveniji dr. Jerneja Jug Jerše, državna sekretarka Tina Heferle, direktorica UOIM mag. Katarina Štrukelj in namestnik generalnega direktorja policije Igor Ciperle | Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve

Zbrane so nagovorili vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Jerneja Jug Jerše, direktorica Urada za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM) mag. Katarina Štrukelj, namestnik generalnega direktorja policije Igor Ciperle in državna sekretarka Tina Heferle.

»Lahko se pohvalimo, da smo pri črpanju evropskih sredstev uspešni od samega začetka – vstopa Slovenije v evropsko družino,« je dejala državna sekretarka Tina Heferle, ki tudi predseduje Odboru za spremljanje programov iz treh skladov EU s področja notranjih zadev.

Tudi v tokratnem programskem obdobju nadaljujemo z uspešnim izvajanjem programov deljenega upravljanja na področju notranjih zadev. Tako se evropska politika na področju notranjih zadev v Sloveniji izvaja v okviru treh skladov, iz katerih je Sloveniji na voljo skupaj 183 milijonov evrov. »Kot lahko vidimo, gre za kar dvakratno povečanje sredstev v primerjavi s preteklo perspektivo. To je izjemen dosežek, pa tudi velika odgovornost vseh sodelujočih, da ta sredstva tudi učinkovito črpajo in jih namenijo v nujno potrebne projekte, ki bodo omogočili nadaljnji razvoj,« je poudarila Heferletova.

Vodja Predstavništva Evropske unije v Sloveniji (PEK) dr. Jerneja Jug Jerše se je v svojem govoru osredotočila na migracije. »Gre za zelo pomembna politična in ekonomska vprašanja – Evropska komisija si na področju migracij prizadeva za skupen, usklajen in solidarnosten pristop, saj lahko Evropska unija le na ta način oblikuje učinkovit odziv na ta globalni pojav.« Številna podjetja v EU težko najdejo delavce s potrebnimi znanji in spretnostmi. »Eden od odgovorov na ta izziv so ciljno usmerjene delovne migracije v kombinaciji z aktivno politiko vključevanja. Usposobljena delovna sila je ključnega pomena za zagotavljanje konkurenčnosti v prihodnosti ter čim boljše izkoriščanje priložnosti zelenega in digitalnega prehoda.«

Direktorica UOIM mag. Katarina Štrukelj je predstavila projekte, ki jih bodo izvedli iz tega naslova. Nanašajo se na oskrbo prosilcev za mednarodno zaščito in integracijo oseb z mednarodno zaščito, tečaje in izpite iz slovenskega jezika za državljane tretjih držav, posebno pozornost pa bodo namenili ranljivim skupinam, zlasti mladoletnikom brez spremstva. »V novi perspektivi urad načrtuje porabo evropskih sredstev v višini 27.560.450 milijonov evrov, kar skupaj s slovensko soudeležbo znaša 34.605.044 milijonov evrov.«

Namestnik generalnega direktorja policije Igor Ciperle je dejal, da »Sklad za azil, migracije in vključevanje policiji pomaga uspešno upravljati migracijske tokove. Mednarodna zaščita, zakonito priseljevanje in vključevanje državljanov tretjih držav, pa tudi operacije s področja vračanja državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo na območju Evropske unije, so področja policijskega dela, ki jim je treba nameniti posebno pozornost. Z ustreznim financiranjem je to seveda lažje.«

Na spletni strani Skladi EU so objavljene informacije o izvajanju evropske politike na področju notranjih zadev v Sloveniji za finančno perspektivo 2021–2027.

Evropska politika na področju notranjih zadev v Sloveniji se izvaja v okviru treh skladov.

Sklad za azil, migracije in vključevanje prispeva k učinkovitemu upravljanju migracijskih tokov, kar zajema različne vidike skupne azilne politike in politike priseljevanja EU. Prav tako podpira ukrepe, povezane z mednarodno zaščito, zakonitim priseljevanjem in vključevanjem državljanov tretjih držav, in operacije s področja vračanja državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo na območju Evropske unije. Za izvajanje programa je na voljo 44,5 milijona evrov evropskih sredstev.

Sklad za notranjo varnost prispeva k zagotavljanju visoke ravni varnosti v Evropski uniji: zlasti s preprečevanjem terorizma, radikalizacije, hudih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala ter kibernetske kriminalitete in boju proti njim, s pomočjo žrtvam kaznivih dejanj in njihovo zaščito ter s pripravami na z varnostjo povezane incidente, tveganja in krize, zaščito pred njimi in njihovim učinkovitim obvladovanjem v okviru področja delovanja. Za izvajanje programa je namenjenih 26,5 milijona evrov evropskih sredstev.  

Tretji program - Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko - zagotavlja trdno in učinkovito evropsko integrirano upravljanje meja na zunanjih mejah. S tem prispeva k zagotavljanju visoke notranje varnosti v Evropski uniji ob hkratnem ohranjanju prostega gibanja oseb ter ob doslednem spoštovanju ustreznega evropskega pravnega reda, mednarodnih obveznosti Evropske unije in držav članic, ki izhajajo iz mednarodnih instrumentov. Za izvajanje programa je na voljo 113,8 milijona evrov evropskih sredstev, vendar je treba zaradi vstopa Hrvaške v schengensko območje program spremeniti. Projekti, vezani na izvajanje zunanje mejne kontrole, so namreč upravičeni samo še na morski meji in mednarodnih letališčih. V tem trenutku je za prijavljene operacije upravičenih 44,2 milijona evrov evropskih sredstev.