Skoči do osrednje vsebine

Športne in kulturne aktivnosti v zavodih Ljubljana, Koper in Celje

V mesecu maju smo v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana in Koper ter v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje organizirali več različnih aktivnosti za zaprte osebe.

V ljubljanskem zaporu smo 26. maja 2023 organizirali pohod obsojencev na Orle v spremstvu strokovnih delavcev. V organizaciji Sektorja za tretma od 24. maja 2023 dalje poteka tudi nogometna liga, v kateri tekmuje šest ekip, vanje pa je vključenih 80 zaprtih oseb. Nogometne tekme se v suhem vremenu odvijajo na zavodskem igrišču, predvidoma pa bodo potekale do konca junija 2023. Z aktivnostmi stremimo h koristni izrabi prostega časa ter z ozirom na prezasedenost zavoda tudi k ugodnejši družbeni klimi v zavodu.  

V koprskem zaporu smo 29. maja 2023 za šest obsojencev organizirali poučen pohod po Škocjanskem zatoku. V sklopu Tednov vseživljenjskega učenja Ljudske univerze Koper smo 30. maja 2023 obsojencu omogočili tudi obisk predavanja Braneta Miličevića, z naslovom Dolga pot iz pekla odvisnosti.

V celjskem zaporu smo v sklopu Svetovnega dneva čebel, ki ga obeležujemo 20. maja, izvedli skupinski namenski izhod. Devet obsojencev si je v spremstvu zaposlenih v Pokrajinskem muzeju Celje ogledalo občasno razstavo »Naj medi! Med dela čast čebelam, ljubezen pa človeški duši«. Zavedamo se, da muzeji niso zgolj prostor hrambe zgodovine, ampak imajo lahko tudi v okviru resocializacije obsojencev pomembno vzgojno-izobraževalno vlogo. Hkrati z izvedenimi programi zaprtim osebam nudimo aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja in večjo socialno vključenost, oziroma jih s temi oblikami dela pripravljamo na zunajzavodske ugodnosti.