Skoči do osrednje vsebine

Socialni forum v Portu

V Portu je pretekli vikend potekal socialni forum, ki se ga je udeležil minister Luka Mesec. Dogodek, na katerem so se srečali predstavniki evropske komisije, ministrstev, evropskih združenj delodajalcev, sindikatov in civilne družbe, Evropskega parlamenta ter predstavnici držav kandidatk, Ukrajine in Moldavije, je pozival h krepitvi socialne dimenzije EU.

1 / 3

Osrednje teme letošnjega foruma so bile Evropsko leto spretnosti kot ključno gonilo dvojnega prehoda, Evropski socialni model kot geopolitični vzvod ter razprava, ki omogoča vpogled v prednostne naloge dveh prihodnjih predsedstev Sveta v okviru evropskega stebra socialnih pravic in nedavno sprejete resolucije Evropskega parlamenta ''Načrt za socialno Evropo: dve leti po socialnem vrhu v Portu''.

Pretekli vikend so se ministrice in ministri za delo in socialo, socialni partnerji, civilna družba in predstavniki evropskih institucij, prvič srečali na socialnem forumu v Portu, s ciljem pogovora o napredku in izzivih, kot so:  digitalizacija, podnebne spremembe in staranju družbe.

''Napredek je viden. EU se je, v socialnem in ekonomskem smislu, na korona krizo odzvala diametralno nasprotno kot na finančno krizo pred dobrim desetletjem. Če je takrat države silila k zategovanju pasov, je tokrat državam, podjetjem in prebivalstvu stopila na pomoč z milijardami evrov evropskih sredstev'', je dejal minister Luka Mesec in za prihodnost izpostavil, da se mora EU ''ne le braniti pred vsemi izzivi, ki jih prinaša prihodnost, ampak krepiti svoj socialni model.''

Glavno sporočilo foruma je bilo, da moramo okrepiti socialno razsežnost EU, pri tem pa potrebujemo celovit načrt za boj proti revščini in socialni izključenosti ter zagotoviti, da bo imel vsak državljan dostop do osnovnih storitev. EU se namreč trenutno spopada z velikimi izzivi, ki so povezani z zeleno in digitalno preobrazbo, demografskimi spremembami, hitro spreminjajočim se delovnim okoljem ter trdovratno neenakostjo ter revščino. ''EU smo pred desetletjem ostro kritizirali, ker je države silila v varčevalne ukrepe, ki krize niso reševali, pač pa so jo poglabljali. Kritika ni bila zaman, od takrat se širi zavedanje, da je EU tudi socialna unija – in da mora svojo socialno razsežnost krepiti'', je poudaril minister Mesec.

Evropska unija (EU) je leta 2017 razglasila evropski steber socialnih pravic, leta 2021 pa so institucije EU, evropski socialni partnerji in predstavniki civilne družbe med portugalskim predsedovanjem v Portu podpisali socialno zavezo in sklenili, da se bo njeno izvrševanje vsaki dve leti preverjalo. Steber zajema 20 ključnih načel na poti do močne socialne, vključujoče in pravične Evrope.