Skoči do osrednje vsebine

Oddaja zahtevkov za pridobitev podpore vinarskemu sektorju

V četrtek 1. junija 2023 se prične vlaganje zahtevkov, ki se nanašajo na pomoč za sodelovanje na sejmih.

V  koledarskem letu 2023 se zahtevki za pridobitev pomoči vlagajo:

  • od 1. do 5. junija za zahtevke, ki se nanašajo na pomoč za sodelovanje na sejmih,
  • od 20. do 30. junija se vložijo zahtevki, ki se nanašajo na druge pomoči iz poglavja Podpora vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih.

 

Zahtevek se odda v pisni obliki (po pošti) na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 1001 Ljubljana.

Zahtevek se lahko odda tudi v elektronski obliki preko aplikacije eKmetija, vendar morajo biti elektronsko vneseni in oddani zahtevki izpisani iz aplikacije in s prilogami prav tako priporočeno poslani po pošti.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja