Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za obrambo pripravilo seminar o odpornosti na hibridne grožnje

Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, je v torek, 30. maja, v prostorih ministrstva organiziral in gostil nacionalni seminar na temo odpornosti na hibridne grožnje ter predstavil vlogo in aktivnosti Ministrstva za obrambo pri zoperstavljanju hibridnim grožnjam v Republiki Sloveniji.

Seminar je bil namenjen vsem resorjem in vladnim službam, organizacijam, podjetjem in družbam, posebnega pomena za obrambo, upravljavcem kritične infrastrukture ter notranjim organizacijskim enotam Ministrstva za obrambo. Več kot 90 udeležencev se je seznanilo z načrti Ministrstva za obrambo za nadaljnji razvoj področja zoperstavljanja hibridnim grožnjam, njihovo vlogo in odgovornostmi pri tako imenovanem vse-državnem pristopu ter možnostmi uporabe zmogljivosti, ki jih omogoča Evropski center odličnosti za zoperstavljanje hibridnim grožnjam iz Helsinkov.

Podobne aktivnosti direktorata se bodo nadaljevale tudi v prihodnosti z namenom širjenja zavedanja in krepitve nacionalnih zmogljivosti pri zagotavljanju odpornosti države in družbe.  

Predavatelj stoji za govornico v veliki dvorani. Za njim je platno s projekcijo, spredaj pa v polkrogu sedijo udeleženci

Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, je v torek, 30. maja, v prostorih ministrstva organiziral in gostil nacionalni seminar na temo odpornosti na hibridne grožnje | Avtor: Ministrstvo za obrambo