Skoči do osrednje vsebine

Kakovost življenja v Alpah – povejte nam svoje mnenje

Ministrstvo za naravne vire in prostor predseduje Alpski konvenciji v letih 2023–2024. Priprava 10. poročila o stanju Alp je ena najpomembnejših nalog v času slovenskega predsedovanja.

Poročilo se bo osredotočilo na kakovost življenja v Alpah. Namen poročila, katerega pripravo koordinira Ministrstvo za naravne vire in prostor,    je z zaznavanjem in upoštevanjem prostorskih razlik poglobiti zanje o kakovosti življenja ljudi v Alpah. Poročilo bo pripravila Univerza v Ljubljani ob podpori Stalnega sekretariata Alpske konvencije in mednarodne delovne skupine, ki jo je v ta namen  ustanovila Alpska konvencija.

Življenje v Alpah je imelo vedno prednosti in slabosti. Dejavniki, ki prispevajo k slabšim življenjskim razmeram v Alpah, so vsekakor gorski relief, razpršena poselitev, ukinjanje storitev, npr. ambulant, trgovin, šol in nezadovoljiv javni prevoz.

Koncept kakovosti življenja razumemo kot življenjske in materialne razmere, ki jih prebivalci potrebujejo za preživetje in blaginjo na določenem območju, ter subjektivno dojemanje teh razmer

Kot eno izmed tehnik zbiranja informacij smo izbrali tudi anketni vprašalnik. Prepričani smo, da je pomembno, kaj prebivalci mislijo o kakovosti življenja in se osredotočimo na njihove potrebe, povezane s tem. Anketo bomo diseminirali po različnih kanalih v alpskih državah, večinoma s pomočjo članov delovne skupine in drugih deležnikov z območja, na primer lokalnih skupnosti.

Na podlagi zbranih podatkov bomo pripravili analizo za alpski prostor in priporočila, namenjena odločevalcem na lokalni, regionalni in državni ravni za sprejetje ukrepov v podporo izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev Alp. Več informacij najdete na spletni strani Alpske konvencije. Vabimo vse, stare 15 let in več, da do 31. julija 2023 na spletni strani Arnes sodelujete v anketi o kakovosti življenja v Alpah.