Skoči do osrednje vsebine

Zagovornik načela enakosti ministrici za javno upravo predstavil redno letno poročilo

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik seznanil z delom Zagovornika v letu 2022. Ob tem sta med drugim govorila tudi o preprečevanju oziroma odpravi diskriminacije pri dostopnosti objektov, s katerimi upravlja ministrstvo, volilni zakonodaji in prenovi plačnega in uslužbenskega sistema v javnem sektorju.

zagovornik in ministrica, ki v rokah drži poročilo

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik in zagovornik načela enakosti Miha Lobnik | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

1 / 2

Lobnik je ministrici Ajanović Hovnik uvodoma predstavil letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2022. Zagovornik je lani svetovanje zaradi domnevne diskriminacije nudil 440 posameznikom. Zaključil je obravnavo 50 postopkov ugotavljanja diskriminatornosti ravnanj in diskriminacijo ugotovil v 14 zadevah. Opravil je tudi 29 ocen diskriminatornosti predpisov in za diskriminatorne ocenil deset predpisov. Dal je 81 priporočil za odpravo diskriminacije, spodbujanje enakega obravnavanja in izboljšanje predlogov zakonov in veljavnih predpisov. Za potrebe ozaveščanja splošne javnosti o diskriminaciji pa je pripravil tudi zgibanki o nedopustnosti diskriminacije po starosti in posebno poročilo o dostopnosti srednjih šol za gibalno ovirane.

V nadaljevanju srečanja sta zagovornik in ministrica podrobneje govorila o dostopnosti objektov v javni rabi ljudem z invalidnostmi, saj je skrajni rok za zagotovitev dostopnosti po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov decembra 2025. Zagovornik je ministrici ob tem predstavil prve rezultate Zagovornikove ankete med približno 2.500 ustanovami, ki kažejo, da je ponekod dostopnost še vedno omejena. Ministrica je poudarila, da ministrstvo kot upravljalec številnih nepremičnin, v katerih delujejo državni organi, pri obnovah in preureditvah stavb v največji možni meri upošteva tudi vidik zagotavljanja dostopnosti – od klančin, dvigal pa do taktilnih oznak.

Ker je Ministrstvo za javno upravo med drugim pristojno tudi za pripravo volilne zakonodaje, je zagovornik Lobnik izpostavil, da je po oceni Zagovornika možnost odvzema volilne pravice osebam z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi diskriminatorna do teh ljudi. Po 7. členu Zakona o volitvah v državni zbor se namreč samo za te osebe predvideva možnost odvzema volilne pravice, medtem ko se pri ostalih državljanih zmožnosti razumeti namen, pomen in učinek volitev ne ocenjuje. Ministrica Ajanović Hovnik je poudarila, da bo Ministrstvo za javno upravo glede omenjene teme sledilo priporočilu Zagovornika, da pa bo sicer volilni sistem predmet širše javne razprave, ki jo bo vodil Državni zbor.

Zagovornik in ministrica sta se nazadnje osredotočila še na priporočila Zagovornika glede prenove sistema plač javnih uslužbencev, ki ga ministrstvo pripravlja skupaj s socialnimi partnerji. Lobnik je tudi na srečanju z ministrico povedal, da morajo rešitve preprečevati možnost diskriminacije pri zaposlovanju, plačah, napredovanjih in drugih delovnih pogojih javnih uslužbencev. Poudaril je tudi pomen zbiranja razčlenjenih podatkov o zaposlenih, kar bi omogočalo prepoznavanje morebitnih neupravičenih razlik v plačah in drugih pogojih dela zaradi osebnih okoliščin zaposlenih ter ukrepanje na tej podlagi. Ministrica je zagotovila, da bo v okviru prenove plačnega in uslužbenskega sistema upoštevan tudi ta vidik. Dodala je, da intenzivno potekajo aktivnosti za vzpostavitev kompetenčnega centra in prenova sistema usposabljanja javnih uslužbencev z namenom krepitve kompetenc zaposlenih.