Skoči do osrednje vsebine

Podpisan protokol o spremembah konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in Švico

Minister Boštjančič in veleposlanica Švice v Sloveniji Gabriele Pia Schreier sta podpisala protokol o spremembah konvencije o izogibanju dvojnega obdavčenja, ki se nanaša na davke na dohodek in premoženje.
Veleposlanica in minister stojita pred švicarsko, slovensko in evropsko zastavo. V rokah imata mapi s podpisanimi dokumenti in se rokujeta.

Veleposlanica Švice v Sloveniji Gabriele Pia Schreier in minister Klemen Boštjančič | Avtor: Ministrstvo za finance

S podpisanim protokolom v konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švicarske konfederacije prenašamo vsebino večstranske konvencije o izvajanju ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička. S tem bodo doseženi minimalni standardi, ki so bili oblikovani v okviru ukrepov Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj ter skupine G20. Vsebinsko bosta spremenjena naslov in uvodni del konvencije, dodan bo nov odstavek, ki ureja odpravo dvojne obdavčitve ter nov člen, ki ureja upravičenost do ugodnosti po konvenciji.