Skoči do osrednje vsebine

Obeležitev začetka evropskega leta spretnosti v Republiki Sloveniji

Od 9. maja 2023 do 8. maja 2024 poteka v Evropski uniji evropsko leto spretnosti, ki postavlja v ospredje pomen ozaveščanja in dviga spretnosti delovno sposobnega prebivalstva. Začetek evropskega leta spretnosti bomo v Sloveniji obeležili z otvoritvenim dogodkom 1. junij 2023 v Hiši Evropske unije. Med govorci na otvoritveni slovesnosti bo tudi državni sekretar, Igor Feketija.

Samo ljudje, ki razpolagajo z ustreznimi znanji, spretnostmi in kompetencami, bodo zadovoljni s svojim delom in bodo tako lahko tudi prispevali k trajnostni rasti, razvoju inovacij ter boljšemu življenju. V času evropskega leta spretnosti bodo po Evropski uniji potekali dogodki in kampanje ozaveščanja o pomenu spretnosti, spodbujalo se bo sodelovanje med deležniki, ki delujejo na področju izobraževanja in usposabljanja, in izvajale aktivnosti, ki bodo prispevale k uresničevanju ciljev Evropskega stebra socialnih pravic. 

Le-ti med drugim določajo, da naj bi bilo do leta 2030 v Evropski uniji: 

  • v izobraževanje in usposabljanje vsako leto vključenih vsaj 60 odstotkov odraslih,
  • zaposlenih 78 odstotkov odraslih v starosti od 20 do 64 let in
  • 15 milijonov manj oseb, ki jim grozi revščina oziroma socialna izključenost.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Andragoški center Republike Slovenije bomo obeležili začetek evropskega leta spretnosti v Sloveniji z otvoritvenim dogodkom, ki bo potekal v okviru 27. andragoškega kolokvija 1. junija 2023, v Hiši Evropske unije, Dunajska cesta 20, Ljubljana. Otvoritveni nagovor bo med drugimi imel tudi državni sekretar MDDSZ Igor Feketija, generalna direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanje Mojca Pršina pa bo sodelovala na okrogli mizi: Izzivi zagotavljanja spretnosti za delo in življenje.

Na dogodku se bomo seznanili z načrti nekaterih ministrstev, javnih zavodov ter gospodarske in obrtne zbornice na področju zagotavljanja ustrezno usposobljene delovne sile; predstavljena bosta dva primera dobrih praks na področju vlaganja v svoje zaposlene; na okrogli mizi »Izzivi zagotavljanja spretnosti za delo in življenje« pa se bomo posvetili soočanju z izzivi in rešitvami zagotavljanja spretnosti in se pogovorili o tem, kaj lahko vsak deležnik sam ali v sodelovanju z drugimi naredi, da bodo ti izzivi postali preteklost. 

Vabljeni na dogodek!

Druge zanimive povezave z informacijami o evropskem letu spretnosti: