Skoči do osrednje vsebine

Odprt je razpis HERA - priložnost za raziskave na področju humanistike

Konzorcij HERA in CHANSE sta pripravila peti transnacionalni razpis z naslovom "Crisis - Perspectives from the humanities" (slovensko Krize - perspektive s področja humanističnih ved).

Nov transnacionalni razpis "Crisis - Perspectives from the Humanities" (v angleščini) je sooblikovala mednarodna mreža HERA (v angleščini) in CHANSE (v angleščini), finančno pa ga bo podprlo 21 držav. Kot koordinator razpisa HERA JRP CRISIS nastopa "Poljski nacionalni znanstveni center" (NCN)". Skupni proračun za razpis znaša 15,5 milijonov evrov. Finančna sredstva bodo prispevala evropske nacionalne agencije, ministrstva in akademije, ki pokrivajo in financirajo področje humanističnih ved.

Države, ki sodelujejo in osnovni nacionalni pogoji

Države, ki sodelujejo pri razpisu so naslednje: Avstria, Belgija , Bolgarija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Hrvaška, Irska, Latvija, Litva, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Združeno kraljestvo.

Konzorcij mora biti sestavljen iz najmanj 4 in največ 6 partnerjev iz najmanj 4 različnih držav. Vsak konzorcij mora k projektu povabiti najmanj enega pridruženega partnerja (angleško Associate Partner).

Konzorcij lahko pripravi predlog projekta v skupni vrednosti največ 1.500.000 evrov.

Slovenske institucije, ki so registrirane za opravljanje raziskovalne dejavnosti, bodo lahko prijavile predloge projektov v višini največ 100.000 evrov letno oziroma največ 300.000 evrov za obdobje 36 mesecev.

Natančnejši nacionalni pogoji za sodelovanje pri razpisu "Crisis - Perspectives from the Humanities" so na voljo na uradni spletni strani razpisa. Pogoji za slovenske udeležence so objavljeni na strani 33 in 34 (v angleščini).

Pomembna dokumentacija za prijavo v prvi fazi

Pomembni roki

  • Prva faza razpisa je odprta do 21. septembra 2023, do 14. ure;
  • v drugo fazo bodo povabljeni samo uspešni prijavitelji s prve faze. Rok za oddajo predloga projekta v drugi fazi je 26. marec 2024, do 14. ure;
  • rezultati razpisa bodo objavljeni oktobra / novembra 2024;
  • začetek financiranja za uspešne slovenske prijavitelje je začetek leta 2025.

Orodje za iskanje partnerjev

Prijaviteljem je na voljo tudi orodje za iskanje partnerjev (v angleščini).

Informativni dan

HERA bo organizirala informativni dan, ki bo potekal 14. junija 2023. Več informacij bo na voljo v kratkem.

Več informacij

Več informacij informacij je mogoče najti na uradni spletni strani razpisa "Crisis - Perspectives from the Humanities" (v angleščini).