Skoči do osrednje vsebine

Naknadne volitve članov sveta krajevnih skupnosti Artiče in Dobova v Občini Brežice

V skladu s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Brežice, ki je razpisala naknadne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Artiče in Krajevne skupnosti Dobova.

Volitve bodo v nedeljo, 2. julija 2023.

Število volilnih upravičencev v Občini Brežice

Ime občine Ime volilne enote lokalnega volišča Šifra in ime lokalnega volišča Število volilnih upravičencev
Brežice VOLILNA ENOTA 3 023 - Brodarska hišica Mostec, Mostec 51, Dobova 190
Brežice VOLILNA ENOTA 4 012 - Prosvetni dom Artiče, Artiče 38, Artiče 692
Brežice VOLILNA ENOTA 4 013 - Osnovna šola Artiče, Artiče 39, Artiče 775
SKUPAJ 1657