Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Trbič se je srečal z načelnicami in načelnikom zasavskih upravnih enot

V Zagorju ob Savi je danes potekalo delovno srečanje med državnim sekretarjem Ministrstva za javno upravo Jureta Trbiča s sodelavci in načelnicami ter načelnikom zasavskih upravnih enot (UE).

skupinska fotografija državnega sekretarja z načelniki pred stavbo Upravne enote Zagorje ob Savi, pred njimi stopnišče, za njimi tabla z napisom upravne enote

Na delovnem srečanju so predstavniki ministrstva in načelniki upravnih enot izpostavili pomembnost medsebojnega sodelovanja | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

Srečanje je bilo namenjeno pogovoru o odprtih zadevah, seznanitvi s težavami in izzivi, s katerimi se soočajo posamezne upravne enote v lokalnih okoljih, povezovanju med upravnimi enotami, izmenjavi dobrih praks, izobraževanju uslužbencev, pa tudi krepitvi sodelovanja med upravnimi enotami, občinami in ministrstvom.

Zbrane je uvodoma pozdravil tudi župan Zagorja in podpredsednik Državnega sveta Matjaž Švagan, ki je poudaril dobro sodelovanje med občino in upravno enoto. Načelnice Irena Drašlar (UE Zagorje ob Savi), Nina Žnidaršič (UE Trbovlje), Darja Klenovšek (UE Hrastnik) in načelnik Aleš Ahčin (UE Litija) so na srečanju predstavili dosedanje delo, dobre prakse sodelovanja z lokalno skupnostjo, izpostavili pa tudi kadrovsko problematiko in pripad zadev, s čimer se soočajo.

Kot pozitivno so ocenili spremembe Zakona o državni upravi, ki omogoča prenos zadev med upravnimi enotami, državni sekretar pa se je ob tem zahvalil za kolegialnost in sodelovanje pri reševanju zadev iz tega naslova tako njim, kakor javnim uslužbenkam in uslužbencem, ki z dodatnim trudom skrbijo za boljše delovanje državne uprave. Prav vse upravne enote so v reševanje že prevzele večje število zadev na upravnem področju tujskih zadev ter jih že uspešno rešujejo.

Načelnice načelnik so se na srečanju strinjali, da vse štiri upravne enote sodijo med manjše upravne enote, ki pa jih ravno zaradi tega odlikuje pristna medsebojna povezanost in tesno sodelovanje. To se še posebej odslikava v rednih srečanjih področnih koordinacijskih skupin, kjer naslavljajo vsem skupne izzive ter predloge izboljšav. Kot primer dobre prakse je bil izpostavljen prehod na nov informacijski sistem Krpan, kjer so, navkljub priznanju začetnih dvomov poudarili pozitivno izkušnjo zaposlenih do novega načina delovanja v primerjavi s prejšnjim.

Predstavnikom ministrstva so predstavili kadrovsko problematiko in starostno strukturo zaposlenih. Povprečna starost zaposlenih na omenjenih upravnih enotah sovpada s slovenskim povprečjem po Sloveniji, to je slabih 50 let. Kljub kadrovskim izzivom, ki so najbolj izpostavljeni v Upravni enoti Hrastnik, saj je po številu zaposlenih najmanjša med omenjenimi, pa na vseh upravnih enotah absentizem rešujejo z medoddelčnim sodelovanjem zaposlenih, ki so strokovno opolnomočeni za delo na različnih upravnih področjih.

Načelnica UE Zagorje ob Savi je državnemu sekretarju predstavila tudi načrt nekaterih investicij glede prenove prostorov, ki jih načrtujejo v letih 2023 in 2024 ter jih delno sofinancira tudi Ministrstvo za javno upravo.

Poleg dobrega sodelovanja z ministrstvom je bilo ob zaključku srečanja poudarjeno tudi dobro sodelovanje upravne enote in njenih zaposlenih s strankami v lokalnem okolju. Zaposleni poleg reševanja upravnih zadev strankam praviloma pred in ob vložitvi zahtev tudi svetujejo in jih informirajo, kar rezultira v oddaji popolnih vlog in posledično hitrejšemu zaključku vlog.

Vsi prisotni so se strinjali, da le s sodelovanjem lahko načrtujemo, optimiziramo ter poenotimo način dela upravnih enot s ciljem povečati zadovoljstvo zaposlenih, kot tudi zagotoviti boljšo dostopnost, kakovost in učinkovitost javnih storitev za prebivalce kot tudi za gospodarske subjekte.