Skoči do osrednje vsebine

Varovanja vodnih virov Karavank na obeh straneh državne meje

V Kremsu v Avstriji je 24. in 25. maja 2023 potekalo 32. redno zasedanje Stalne slovensko-avstrijske komisije za Dravo. Srečanja so se z Ministrstva za naravne vire in prostor udeležili dr. Mitja Bricelj, kot predsednik slovenske delegacije, in mag. Luka Štravs ter Robert Grnjak kot člana delegacije.

Na tem zasedanju je bila posebna pozornost namenjena obravnavi varovanja vodnih virov Karavank na obeh straneh državne meje, saj gre za izdatne zaloge visoko kakovostne pitne vode, ki so strateškega pomena za obe državi.

Komisija je obravnavala tudi poročili delovnih skupin »Vodno gospodarstvo« in »Energetsko gospodarstvo« za preteklo leto. Namen skupne obravnave je trajnostno upravljanje vodnih virov v čezmejnem porečju Drave, vključno z upoštevanjem podnebnih sprememb pri zmanjševanju poplavne ogroženosti ljudi in naselij.

Na pobudo slovenske strani Komisija poleg  ekološkega in kemičnega stanja Drave spremlja tudi izvajanje monitoringa suspendiranih snovi s ciljem priprave strategij za upravljanje sedimentov. Gre za pionirsko delo v okviru rednega čezmejnega sodelovanja na mednarodni reki v okviru znanih praks EU.

Udeležencem zasedanja je organizator predstavil tudi obsežne ureditve za izboljšanje ekološke povezljivosti Donave zaradi hidroenergetske rabe.