Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Jevšek nagovoril mlade na dogodku Okolje: Čigava odgovornost?

Minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek in državna sekretarka Andreja Katič sta se danes udeležila dogodka Okolje: Čigava odgovornost?, ki je potekal v organizaciji Kulturnega izobraževalnega društva PiNA, Radiotelevizije Slovenija (televizije Koper) in Za in proti, zavoda za kulturo dialoga.

Minister dr. Aleksander Jevšek nagovarja udeležence, dijake na okrogli mizi.

Minister dr. Aleksander Jevšek na dogodku v Kopru | Avtor: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

»Nujno je, da mladi pri vprašanjih vaše prihodnosti zavzemate aktivno vlogo, zato sem ponosen, da sem lahko danes v družbi tistih, ki se tega že zdaj zavedate. Imamo samo en planet, ki je nam vsem skupen. Podnebne spremembe nas silijo v prilagajanje in odgovorno investiranje brez negativnih vplivov na okolje. Prihodnost so zelene naložbe. Kohezijska politika nudi številne priložnosti za aktivno sodelovanje, še posebej, ker so v ospredju digitalne in zelene naložbe, ki so vam mladim blizu,« je v uvodnem nagovoru mladim povedal minister dr. Jevšek.

V nedavno začetem programskem obdobju bodo mladi ena izmed ključnih ciljnih skupin. Več kot 700 milijonov evrov bomo vložili v prednostno področje Socialna Slovenija, ki pomeni krepitev področja trga dela, izobraževanja in socialnega vključevanja ranljivih skupin, kamor sodijo tudi mladi. Trudimo se, da bodo mladi pri prehodu na trgu dela opolnomočeni s kvaliternimi znanji in spretnostmi, ki omogočajo izpolnjujočo, dobro plačano zaposlitev tudi v spremenjenih razmerah.

Spremembe pa narekujeta predvsem razmah digitalnih rešitev na eni strani in podnebne spremembe na drugi. Današnji dogodek se je osredotočal predvsem na slednje. Minister dr. Jevšek: »Kohezijska politika, kot najpomembnejša naložbena politika v državi, velik del razpoložljivih sredstev namenja za zelen in nizkoogljični prehod – okoli 800 milijonov evrov do leta 2029. Kako pomembna je energetska samooskrba, se je pokazalo ob začetku energetske krize v Evropski uniji, zato bomo obsežna sredstva namenjali za energetsko učinkovitost, vlaganja v obnovljive vire energije (OVE) in razvoj pametnih energetskih omrežij.«  

Minister se je dotaknil tudi oskrbe z vodo: »S sredstvi kohezijske politike se bomo prednostno osredotočili na izgradnjo manjkajoče infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter izgradnjo ustrezne infrastrukture na področju oskrbe s pitno vodo.«

Poleg tega bomo veliko sredstev namenili področju trajnostne mobilnosti. Prednostno bomo sredstva namenjali infrastrukturi za multimodalni potniški promet od vrat do vrat. Hrbtenica sistema mora biti javni potniški promet, dopolnjen s kolesarskimi povezavami in infrastrukturo za pešce.